Ranskan presidentti Emmanuel Macron on todennut, että suden EU-lainsäädännön mukaista suojelustatusta tulisi muuttaa. Tämä antaa tukea pohjoismaisten metsästäjäjärjestöjen pyrkimyksille helpottaa sudenmetsästystä.

Ranskan presidentti tukee suden liitesiirtoa luontodirektiivissä

04.08.2022 08:50
Ranskan presidentti Emmanuel Macron on todennut, että suden EU-lainsäädännön mukaista suojelustatusta tulisi muuttaa. Tämä antaa tukea pohjoismaisten metsästäjäjärjestöjen pyrkimyksille helpottaa sudenmetsästystä.

Susi kuuluu suurimmassa osassa EU:n jäsenvaltioita luontodirektiivin liitteen IV ns. tiukasti suojeltuihin lajeihin. Luontodirektiivin 12 artikla edellyttää, että jäsenvaltioiden on toteutettava tarpeelliset toimenpiteet näiden lajien tiukan suojelujärjestelmän käyttöönottamiseksi ja kiellettävä mm. kaikki näiden lajien yksilöitä koskeva tahallinen pyydystäminen ja tappaminen. Metsästäjäliiton tavoitteena on suden siirtäminen luontodirektiivin liitteestä IV liitteeseen V Baltian maiden ja poronhoitoalueemme tapaan. Tämä mahdollistaisi joustavamman kansallisen päätöksenteon sekä tehokkaamman puuttumisen ongelmia aiheuttaviin yksilöihin. 

Ranskan presidentti Emmanuel Macron vaati Etelä-Ranskassa 21. heinäkuuta pitämässään puheessa valtion palkkaamien metsästäjien määrän lisäämistä, jotta siellä saavutettaisiin asetettu 174 suden kaatotavoite. Hän samalla totesi myös suden suojelustatuksen muuttamisen EU:n luontodirektiivissä olevan tarpeen.

FNSEA eli Ranskan maanviljelijöiden liitto haluaa, että hallinnolliset esteet eivät saa pysäyttää sudenmetsästystä. Artikkelin mukaan Ranskan susikanta on kasvanut voimakkaasti viime vuosina ja on aiheuttanut ongelmia maanviljelijöille.

Edistää myös Pohjoismaiden asiaa

Ranskan presidentin kanta nähdään pohjoismaisissa metsästäjäjärjestöissä myönteisenä, koska suden liitesiirron toteutumisessa liittolaiseksi prosessiin tarvittaisiin suuri EU-maa. Ruotsin hallitus ilmoitti äskettäin halunsa suden liitesiirtoon luontodirektiivissä.

Tulevaisuudessa Suomi ja Ruotsi voisivat mahdollisesti tehdä suden liitesiirtoasiassa yhteistyötä Ranskan hallituksen kanssa, näkee pohjoismaiden metsästäjäjärjestöjen (NJS) kansainvälisten asioiden erityisasiantuntija Johan Svalby.

Ranskalainen metsästyslehti J'aime la Chasse https://www.jaimelachasse.fr/actualite-chasse/e-macron-creer-une-seconde-brigade-loup-et-changer-son-statut uutisoi presidentin puheen sisällöstä.

Uutisen alkuperäinen lähde: https://svenskjakt.se/start/nyhet/frankrikes-president-vill-andra-vargens-skyddsstatus/

Kysyttävää? Älä epäröi ottaa yhteyttä!

Ere Grenfors
Ere Grenfors
luonnon- ja riistanhoitopäällikkö
+358 50 569 8916
seuratoiminta, lakiasiat