Pietarsaaren kaupunki on tehnyt hallinnollisen päätöksen liittyä SOTKA-levähdysaluehankkeeseen ja liittää Pietarsaaren keskustan tuntumassa olevan Kråkholmanjärven osaksi levähdysalueiden kokonaisuutta. Tällä hetkellä levähdysalueita on 20 kpl eri puolilla Suomea.

Pietarsaari päättänyt tehdä Kråkholmanjärvestä levähdysalueen vesilinnuille

25.11.2022 07:42
Pietarsaaren kaupunki on tehnyt hallinnollisen päätöksen liittyä SOTKA-levähdysaluehankkeeseen ja liittää Pietarsaaren keskustan tuntumassa olevan Kråkholmanjärven osaksi levähdysalueiden kokonaisuutta. Tällä hetkellä levähdysalueita on 20 kpl eri puolilla Suomea.

SOTKA-levähdysaluehankkeessa luodaan maan kattava levähdysalueverkosto vesilintujen tärkeiden muuttoreittien varrelle. Levähdysalueet ovat tärkeitä syksyisin, jotta elokuussa alkava metsästys ei ajaisi vesilintuja muuttomatkalle ennen aikojaan vaan ne voivat lähteä muuttomatkalle luonnollisen rytminsä mukaisesti.

Alueita ei määritellä etukäteen, vaan sopivia alueita voivat ehdottaa esimerkiksi paikalliset metsästäjät. Näin tapahtui myös Pietarsaaressa, jossa myös kunnan päättäjät olivat ajatukselle myönteisiä.

− Sekä Pietarsaaren kaupunki sekä Pedersören kunta kokivat vesilintukohteiden kehittämisen tukevan kuntien strategiaa ja tuottavan myönteistä näkyvyyttä ja yhteisöllisiä palveluita kuntalaisille, kertoo Suomen Metsästäjäliiton lintuvesiasiantuntija Veli-Matti Pekkarinen.

Kohde koettiin hyvänä paitsi vesilintujen levähdystarkoituksiin, mutta sen havaittiin samalla olevan myös hyvä kouluyhteistyön ja ympäristökasvatuksen resurssi, sillä järvi on lähellä keskustan kouluja ja oppilaiden vierailut sinne on helppoa toteuttaa. Suunnitelmissa on hahmoteltu, että alueelle tehdään vesilintujen keinopesiä osana riistanhoitoyhdistyksen kouluyhteistyötä. Oppilailla olisi samalla mahdollisuus helposti seurata tekemiensä keinopesälaitteiden käyttöastetta ja havainnoida pesistä lähteviä poikueita.

Levähdysalueverkosto -hankkeen ansiosta myös paikalliset metsästäjät voivat tuoda alueelle minkin ja supikoiran pyydyksiä tärkeänä osana muuta taajama-alueen pyyntiä ja levähtävien vesilintujen suojelua. Vieraspetojen kova lisääntymispotentiaali on osoittanut sen, että niiden tehokas kannanhallinta vaatii aika rajun pyyntiponnistuksen. 

Levähdysaluehanke on maa- ja metsätalousministeriön rahoittama vesilintukantojen hoitoon kohdistettu toimi, jota toteuttavat Suomen Metsästäjäliitto ja lintuharrastajajärjestö BirdLife Suomi.

Kuvassa Veli-Matti Pekkarinen, Heikki Helle ja Mika Hopiavuori. Kråkholmanjärvi on ensimmäinen SOTKA-hankkeeseen kuuluva kohde Pietarsaaren seudulla ja Keski-Pohjanmaalla. Asiasta voidaan kiittää paikallista metsästäjää Mika Hopiavuorta, joka otti SOTKA-hankkeen vetäjiin yhteyttä

Kysyttävää? Älä epäröi ottaa yhteyttä!

Veli-Matti Pekkarinen
Veli-Matti Pekkarinen
lintuvesiasiantuntija
+358 50 472 8724
SOTKA-hanke