Osallistu järjestömme kehittämiseen! | Suomen Metsästäjäliitto

Osallistu järjestömme kehittämiseen!

28.04.2022 06:32

Metsästäjäliitto tekee parhaillaan aktiivista järjestömme kehitystyötä. Kehitystyön lähtökohtana oli jäsenkysely, jonka lähetimme keväällä jäsenille, metsästysseurojen yhteyshenkilöille ja piirihallituksille.

Määräaikaan mennessä järjestökyselyyn vastasi yli kymmenentuhatta jäsentä. Suuri kiitos kaikille mielipiteensä kertoneille!

Vastaajat tyytyväisiä

Tulosten perusteella vastaajat viihtyvät metsästysseuroissaan ja arvostavat Metsästäjäliiton palveluja. Metsästäjäliiton tärkeimmät jäsenedut ja palvelut vastaajien mielestä ovat Metsästäjien etujen ajaminen kotimaassa ja kansainvälisesti, Jahti-lehti, metsästyksen ajankohtaisista asioista kertominen, koulutukset, metsästysvuokrasopimusten Reviiriohjelma sekä nuorisotyö.

Vastaajien yleisarvosana edunvalvonnalle on 3,4 (asteikko 1–5). Liiton metsästysturvallisuuden edistämiseen on tyytyväisiä 92 prosenttia vastaajista. Villisikatoiminta, vaikuttamistyö ampumaaselainsäädännössä, vesilintujen ruokintamahdollisuuksien puolustaminen sekä työ metsästyksen sallimiseksi luonnonsuojelualueilla on hyvää 70–80 prosentin mielestä. Valkohäntäpeuran nykyisen lupajärjestelmän ja ruokinnan puolustaminen, totaalilyijykieltoon vaikuttaminen sekä suden kannanhoidollisen metsästyksen edistäminen tyydyttää vastaajista 60–70 prosenttia.

Metsästäjäliiton jäsenmaksu on liiton jäsenseuran jäsenelle 9,5 euroa vuodessa, lisäksi on piirin maksu 3–6,5 euroa. Henkilöjäsenen vuosimaksu on 35 euroa. Sekä seurajäsenet että henkilöjäsenet pitävät jäsenmaksuaan sopivana. Kymmenesosa molemmista ryhmistä katsoo, että maksu on liian suuri, tai toisaalta voisi olla suurempikin.

Toimintaa kehitetään

Kysely antoi Metsästäjäliitolle hyvät eväät kehittää toimintaa. Kyselyn tuloksia on analysoitu järjestön kehittämisryhmissä ja tämän pohjalta on luotu erilaisia kehittämissuunnitelmia. Yhteinen piirre on se, että kouluttajia, toimitsijoita, nuorisotoimijoita ja talkoolaisia tarvitaan niin jäsenseuroissa kuin Metsästäjäliiton piireissäkin.

Kehittämistyön tuotokset raportoitiin Metsästäjäliiton kevätliittokokouksessa 23.4.2022 ja kokouksen yhteydessä kehittämistä suunniteltiin ryhmätöissä. Työ jatkuu nyt piirien ja liittotoimiston väen tapaamisilla touko-kesäkuun ajan.

Metsästäjäliitto etsii jäsenten keskuudesta osaamista, jota voimme hyödyntää esimerkiksi IT:n, metsästysammunnan, nuorisotyön kuin järjestötoiminnan kehittämisessä ja yhteistyön tiivistämisessä niin liiton toimiston, piirien kuin seurojenkin välillä. Sinäkin voit olla mukana kehittämässä entistä parempaa kotia kaikille metsästäjille. Tule mukaan toimintaan!

Kysyttävää? Älä epäröi ottaa yhteyttä!

Jaakko Silpola
Jaakko Silpola
toiminnanjohtaja, vt. viestintäpäällikkö
+358 50 406 4836