Helsingin hallinto-oikeus ei tutki valitusta, joka koski Metsästäjäliiton saamaa valkohäntäpeuran metsästyksen yötähtäin- ja keinovalopoikkeuslupaa. Oikeuden päätöksen mukaan valittajalla ei ole valitusoikeutta asiassa ja valitus on jätettävä tutkimatta.

Oikeus ei tutki valkohäntäpeuran metsästyksen poikkeuslupaa koskevaa valitusta

21.10.2021 09:08
Helsingin hallinto-oikeus ei tutki valitusta, joka koski Metsästäjäliiton saamaa valkohäntäpeuran metsästyksen yötähtäin- ja keinovalopoikkeuslupaa. Oikeuden päätöksen mukaan valittajalla ei ole valitusoikeutta asiassa ja valitus on jätettävä tutkimatta.

Perusteluna oikeuden mukaan on se, että poikkeuslupapäätöstä ei ole kohdistettu valittajaan. Poikkeuslupapäätös ei suoraan oikeuta yksittäistä metsästäjää käyttämään siinä sallittuja pyyntivälineitä. Oikeuden mukaan kenelläkään ei myöskään ole päätöksen perusteella velvollisuutta käyttää siinä sallittuja pyyntivälineitä tai muuten osallistua metsästykseen, jossa käytetään poikkeuslupapäätöksessä mainittuja pyyntivälineitä.

Suomen Metsästäjäliitto on saanut Suomen riistakeskukselta kuluvalle valkohäntäpeuran pyyntikaudelle poikkeusluvan, jolla valkohäntäpeurojen tihentymäalueilla Lounais-Suomen suunnalla on mahdollisuus käyttää keinovaloa tai aseeseen kiinnitettäviä yöammuntaa varten tarkoitettuja tähtäinlaitteita. Poikkeusluvan piirin voivat Metsästäjäliiton kautta hakeutua niin liiton jäsenseurat kuin liittoon kuulumattomat seurat ja seurueet. Tähän mennessä poikkeusluvan piiriin on hakeutunut 312 metsästysseuraa ja -seuruetta.

https://metsastajaliitto.fi/metsastajaliitto/vahva-vaikuttaja/valkohantapeura