Kannanhoidollisten poikkeuslupien hakeminen on tarkoituksenmukaista tehdä koordinoidusti yhteistyössä siten, että pyyntialueesta muodostuu riittävän laaja. Metsästysseurojen välinen yhteistyö on erittäin tärkeää.

Ohjeistus suden kannanhoidollisen poikkeusluvan hakemiseen

17.12.2021 15:28
Kannanhoidollisten poikkeuslupien hakeminen on tarkoituksenmukaista tehdä koordinoidusti yhteistyössä siten, että pyyntialueesta muodostuu riittävän laaja. Metsästysseurojen välinen yhteistyö on erittäin tärkeää.

Poikkeusluvat suden kannanhoidolliseen metsästykseen talvelle 2021–2022 ovat haettavissa. Poikkeuslupahakemukset tulee jättää viimeistään 20. joulukuuta Suomen riistakeskuksen sähköiseen lupahakemuspalveluun.

Poikkeuslupahakemukset pyritään ratkaisemaan joulukuun aikana, jotta ne ovat lainvoimaisia siten, että metsästys tapahtuu ennen suden lisääntymisaikaa. Lupahaku ei koske poronhoitoaluetta, koska asetuksen (suden metsästystä koskeva kiintiö metsästysvuonna 2021–2022) mukaan suden kannanhoidollinen metsästys kohdistuu poronhoitoalueen ulkopuolelle.

Poikkeusluvan hakijan tulee tutustua huolellisesti asetukseen ja siihen liittyvään muistioon ennen hakemuksen jättämistä. Hakemuslomake on täytettävä huolellisesti. Hakijan tietojen lisäksi hakemukseen kirjataan vaaditut perustelut poikkeusluvalle. Hakemusalue määritellään yksiselitteisesti kartalle piirtämällä kohdistuen vakiintuneeseen susilaumaan tai pariin. Poikkeuslupa-alueen ulkorajat tulee määrittää selviin maastonkohtiin, kuten teihin, jokiin, puroihin ja muihin vastaaviin maastonkohtiin. Riistahavainnot.fi -palvelusta on saatavissa kartalle piirrettynä esitys susireviirien sijoittumisesta.

https://riista.fi/kannanhoidollisen-sudenpyynnin-lupahaku-avattu/

Hakemiseentulee käyttää Suomen riistakeskuksen sähköistä Oma riista -palvelua (klikkaa yläpalkissa LUVAT >> RIISTAKESKUKSEN LUVAT >> Luo uusi lupahakemus), sillä siellä esitettyihin kysymyksiin vastaaminen ja ohjeiden noudattaminen edesauttaa sitä, että hakemus sisältää päätöksen teon kannalta tarpeelliset tiedot.

Hakemuksessa tulee käydä ilmi seuraavat asiat:

POIKKEUSLUPAHAKEMUS (KANNANHOIDOLLINEN POIKKEUSLUPA)

Monelleko sudelle lupaa haetaan, minkä lauman (yksilömäärä) poistamiseen ja kohdistuuko poisto erityisesti alfapariin. 

 • Alue, jolle poikkeuslupaa haetaan, sijaitsee (kunta / kunnat):
 • Alueen pinta-ala, ha:
 • Alue on rajattu liitteenä olevalle kartalle tai esitetty muussa selvityksessä.

SELVITYS HAKEMUKSEN PERUSTEISTA:

Lupaharkinnan keskeisin peruste on susikannan tila alueella, jonne poikkeuslupaa haetaan.

Hakemuksen perusteluissa on tärkeää tuoda esille seuraavat seikat:

 • susikannan ajankohtainen tila (tiheys) haetulla lupa-alueella: keskeistä kuvata muutokset susikannassa maaliskuun 2021 kanta-arvion jälkeen
  • Perhelaumat, lisääntyneet parit, lisääntymättömät parit, yksittäiset sudet (Havainnot oltava Tassussa)
   • havainnot pentueista, pentujen lukumäärät
   • havainnot ja mahdolliset muutokset alfapareihin liittyen
   • tuoreita havaintoja, riistakamerakuvia lauman yksilölukumääristä tms.
    • erityisiä ulkoisia (poikkeava väritys tms.) tai muita tuntomerkkejä alueen susiyksilöistä

Lisäksi hakemukseen voi harkinnan mukaan kirjata seuraavia asioita: (poikkeusluvan myöntämisen perusteluina ne ovat toissijaisia)

 • susiyksilön tai yksilöiden käyttäytyminen haetulla lupa-alueella
  • uhkaavat tilanteet, poikkeuksellinen käytös, hoidetulla pihamaalla tehdyt säännölliset havainnot, jatkuvatko tilanteet karkotusyrityksistä huolimatta
   • pihakäyntien määrä ja havaintojen määriä ei tarpeen luetella yksityiskohtaisesti
  • asukastiheys alueella
 • susivahingot alueella (lupaviranomainen näkee ja tarkistaa vahingot riistavahinkorekisteristä)
  • metsästyskoiravahingot
  • tuotantoeläinvahingot, jos vahinkoperusteisia poikkeuslupia on myönnetty alueelle ja vahingot edelleen jatkuvat à susikantaa tarpeen laskea alueella
  • muut vahingot ja vahinkojen uhkat
 • tieto lähisukuisista alfoista haettavan poikkeusluvan kohteena olevalla alueella, onko lähisukuisella alfaparilla pennut
 • uhka metsäpeurakannan elinkyvylle haettavan poikkeusluvan kohteena olevalla alueella
 • susien läsnäolon vaikutus monilajiseen kannanhoitoon (hirvieläimet) alueella
 • muut mahdolliset tiedot, jotka liittyvät luvan hakuperusteeseen ja
 • toimenpiteet, jotka poikkeusluvan sijasta voitaisiin toteuttaa. 

Tutustu Metsästäjäliiton Ajankohtaista sudesta -sivuihin

Kysyttävää? Älä epäröi ottaa yhteyttä!

Ere Grenfors
Ere Grenfors
luonnon- ja riistanhoitopäällikkö
+358 50 569 8916
seuratoiminta, lakiasiat