MTK vaatii ripeitä toimia suurpetojen kannanhallintaan | Suomen Metsästäjäliitto

MTK vaatii ripeitä toimia suurpetojen kannanhallintaan

15.11.2023 10:06

MTK on erittäin huolestunut Suomen suurpetokantojen hallinnasta, ilmenee järjestön kannanotosta 13.11.2023. Korkeimman hallinto-oikeuden tuore ennakkopäätös karhun kaatolupia koskien estää käytännössä karhun lisäksi myös muiden suurpetojen kannanhallinnan Suomessa. Tilanne on kestämätön elinkeinotoiminnan ja maaseudulla asuvien ihmisten näkökulmasta, toteaa MTK.

Järjestö vaatii kannanotossaan, että maa- ja metsätalousministeriön on ryhdyttävä välittömästi toimiin tilanteen korjaamiseksi. Hallitusohjelmassa on erinomaisesti määritelty keskeiset tavoitteet. Suomen tulee olla aktiivinen EU-tason vaikuttamisessa erityisesti luontodirektiivin V-liitteen osalta. Susi, karhu ja ilves tulee siirtää liitteen piiriin koko maassa kannanhoidollisen metsästyksen mahdollistamiseksi.

MTK toteaa kannanotossaan edelleen, että kansallisella tasolla tulee välittömästi käynnistää metsästyslain muutokset. Vahinkoperusteisten poikkeuslupien myöntämisen kynnystä ja lupaehtojen sisältöä tulee rajusti väljentää. Säädöstasolla tulee määritellä mitkä ovat tavoiteltavat suurpetokantojen tasot sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys huomioiden. Valmistelussa tulee hyödyntää Ruotsin mallia. Myös kotieläimiä koskevat petovahinkokorvaukset on uudistettava pikaisesti.