Metsästäjäliitto jatkaa maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella tänä vuonna hanketta, jossa tarkoituksena on aktivoida kesämökkiläisiä pyytämään pienpetoja joko itse tai pyytämään apua oman alueen metsästäjiltä. Haitallisiksi vieraspedoiksi luokitellut supikoira ja minkki uhkaavat Suomen luonnon monimuotoisuutta.

Mökkiläisiä kutsutaan tänäkin kesänä vieraspetotalkoisiin

23.05.2022 10:38
Mökkiläisiä kutsutaan tänäkin kesänä vieraspetotalkoisiin
Metsästäjäliitto jatkaa maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella tänä vuonna hanketta, jossa tarkoituksena on aktivoida kesämökkiläisiä pyytämään pienpetoja joko itse tai pyytämään apua oman alueen metsästäjiltä. Haitallisiksi vieraspedoiksi luokitellut supikoira ja minkki uhkaavat Suomen luonnon monimuotoisuutta.

Hankkeen tavoitteena on saada mökkiläiset ymmärtämään vieraspetojen haitallinen vaikutus alkuperäiselle kotimaiselle linnustolle ja näkemään oma tärkeä roolinsa vieraspetokantojen kurissa pitämisessä sekä erityisesti vesilintukantojen parantamisessa. Ymmärrys ja tieto on tärkeää, jotta pienpetoja saadaan vähennettyä.

Tutustu vieraspetohankkeeseen >>

Metsästyslainsäädäntö muuttui ja vieraslajilaki sekä -asetus säädettiin vuonna 2019 niin, että minkin ja supikoiran pyynti ei enää edellytä suoritettua metsästäjätutkintoa eikä maksettua riistanhoitomaksua. Pyyntiin tulee kuitenkin olla maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan lupa, ja pyynti tulee tapahtua eettisesti. Päivittyneen lainsäädännön myötä minkin ja supikoiran pyynnissä voidaan hyödyntää myös mökkiläisiä. Vuosittain Suomessa pyydetään noin 50 000 minkkiä ja noin 150 000 supikoiraa. Hankkeen toteuttajana toimii Suomen Metsästäjäliitto ja sen piirijärjestöt. Kesämökkejä on Suomessa yli 500 000.

”Hankkeessa on tarkoitus saada mökkiläiset pyytämään minkkejä itse, tai ilmiantamaan niitä paikallisille metsästäjille. Tämä edellyttää, että mökkiläisellä on tiedot ja taidot minkin elintavoista ja pyyntiloukkujen käytöstä. Hankkeessa viedään metsästysseuroille supi- ja minkkiloukkuja, joita seurat voivat lainata mökkiläisten käyttöön. Tänä vuonna taas 10 eteläisintä Metsästäjäliiton piiriä on saanut 490 kpl uusia loukkuja uusille hankealueilleen”, kertoo hankkeen koordinaattori Petri Passila.

Tarkoituksena on toisaalta saada mökkiläiset myös pyytämään apua paikallisilta metsästysseuroilta erityisesti supikoiran pyynnissä. Supikoiran pyyntiloukut pyytävät supikoiran elävänä.

”Ei ole realistista odottaa, että kaikilla mökkiläisillä on mahdollisuudet supikoiran eettiseen lopettamiseen, vaan avuksi tarvitaan metsästäjiä. Hankkeessa luodaan maakunnalliset ja paikalliset verkostot avun löytämiseen loukkujen sijoittamiseksi ja pyynnin järjestämiseksi. Hankkeessa luodaan myös paikallisille metsästysseuroille ja alueen metsästäjille valmiudet tarjota apua mökkiläisille minkkien ja supikoirien pyytämiseen”, Petri Passila sanoo.

Minkki ja supikoira tuhoavat tehokkaasti vesilintukatoja

Minkki ja supikoira pesärosvoina tuhoavat Suomessa myös taantumassa olevien vesilintujen munia, poikasia ja hautovia emoja. Vieraspedoista etenkin supikoiran on todettu olevan pesäsaalistaja ja minkki tuhoaa myös lintujen poikasia ja hautovia emolintuja. Vieraspedot saattavatkin tuhota alueen lintujen poikastuoton jopa totaalisesti tai ainakin vahingot ovat hyvin merkittäviä. Minkki ja supikoira pelottavat myös hautovat emolinnut pois pesistä ja tällöin munat jäävät suojatta varis- ja lokkilintujen syötäväksi.

Lisätietoja:

Petri Passila, petri.passilaatmetsastajaliitto.fi040 511 7114

Pienpetohankkeen sivut

Vieraspedot kurittavat vesilintukantoja

Kysyttävää? Älä epäröi ottaa yhteyttä!

Petri Passila
Petri Passila
Hankevastaava
Vieraspeto-hanke
040 511 7114