Maa- ja metsätalousministeriö tiedottaa 6.5.2024 Tasavallan presidentin vahvistaneen lain metsästyslain 33 §:n muuttamisesta. Laki tulee voimaan 10.5.2024.

MMM: Pimeänäkölaitteiden ja keinovalon käyttö sallitaan villisian metsästyksessä

07.05.2024 13:21
Maa- ja metsätalousministeriö tiedottaa 6.5.2024 Tasavallan presidentin vahvistaneen lain metsästyslain 33 §:n muuttamisesta. Laki tulee voimaan 10.5.2024.

Metsästyslaki muuttuu siten, että yöammuntaa varten tarkoitettuja elektronisia tähtäyslaitteita sekä keinotekoista valonlähdettä saa käyttää villisian metsästyksessä ilman poikkeuslupaa. Lakimuutoksen tavoitteena on tehostaa villisian metsästystä afrikkalaisen sikaruton (ASF) leviämisen estämiseksi.

Lue maa- ja metsätalousministeriön tiedote asiasta >>