MMM: Metsästysasetukseen muutos ‒ pienpetoraudat suojattava huolellisesti | Suomen Metsästäjäliitto

MMM: Metsästysasetukseen muutos ‒ pienpetoraudat suojattava huolellisesti

06.10.2022 15:12

Valtioneuvosto on 6.10. hyväksynyt metsästysasetuksen muutoksen. 1.12. lähtien pienpetoraudat on sijoitettava suojarakenteen sisälle ja suojarakenteen suuaukon läpimitta saa olla enintään 8 senttimetriä. Suojarakennetta ei kuitenkaan tarvitse käyttää rottien, hiirien tai myyrien pyydystämisessä.

Asetusmuutoksella halutaan ennaltaehkäistä karhujen loukkaantumiset rautoihin. Viime vuonna Suomessa kaadettiin kolme karhua, joilla oli käpälässä pienpetojen pyynnissä käytettävä pyyntirauta. Vastaavat tapaukset voidaan estää suojaamalla raudat asiallisesti.

Pienpetoraudoilla on keskeinen merkitys muun muassa vieraslaji minkin pyynnissä. Pienpetojen pyynti ja siten rautojen käyttö on tärkeää luonnon monimuotoisuuden ja kotoperäisen lajiston turvaamiseksi. Rautojen käyttäjien on kuitenkin huolehdittava siitä, että raudoista ei aiheudu vaaraa muille kuin pyydystettäville eläimille.