Maa- ja metsätalousministeri Essayah muistutti Metsästäjäliiton edunvalvontaseminaarissa 16.11.2023, että hallitusohjelma linjaa maa- ja metsätalousministeriön toimeenpanemaa suurpetopolitiikkaa.

Ministeri Essayah: Susitihentymiin tarvitaan kannanhoidollista metsästystä

16.11.2023 12:20
Maa- ja metsätalousministeri Essayah muistutti Metsästäjäliiton edunvalvontaseminaarissa 16.11.2023, että hallitusohjelma linjaa maa- ja metsätalousministeriön toimeenpanemaa suurpetopolitiikkaa.

Kirjaus kuuluu: ”Suurpetopolitiikkaa on hoidettava tavalla, joka huomioi myös sosiaalisen kestokyvyn. Suurpetojen kannanhoidollinen metsästys turvataan lainsäädännöllä. Jo aloitettua työtä kannanhoidollisen sudenmetsästyksen mahdollistamiseksi jatketaan eduskunnan päätöksen mukaisesti.”

Ministeriössä on valmisteltu susiasetus, joka on lausunnoilla. Ministeri alleviivasi: ”Haluamme tehdä kaikkemme sen eteen, että vahinkoperusteisten poikkeuslupien lisäksi myös kannanhoidollinen metsästys olisi pian mahdollista.” Ministerin mukaan suden suojelua on tehtävä tavalla, joka on myös sosiaalisesti kestävää.

Sudet ovat hyökänneet lukuisille lammas- ja hevostiloille eri puolilla Suomea. Tilalliset ovat kertoneet ministerille, että sudet ovat kadottamassa ihmisarkuuttaan ja suojaustoimenpiteet käyvät hyödyttömiksi. Sudet lisäävät huolta ja pelkoa ihmisissä sekä herättävät kysymyksiä elinkeinon harjoittamisen tulevaisuudesta. Lampaiden laiduntaminen on myös keskeinen osa perinnebiotooppien suojelua, muistutti ministeri.

KHO:n karhupäätös ministeriössä tyrmistyneesti vastaan

”KHO:n karhupäätös otettiin vastaan ministeriössä suorastaan tyrmistynein tunnelmin”, kertoi ministeri Essayah seminaarissa.

Hänen mukaansa päätös kaventaa kansallisen liikkumavaran suurpetojen kannanhoidollisessa metsästyksessä hyvin pieneksi ja nakertaa pohjaa kannanhoidolta. Mikäli karhun kannanhoidollinen metsästys estyy, karhukanta runsastuu ja sen ihmisarkuus vähenee, mikä lisää todennäköisyyttä ihmisen ja karhun kohtaamiselle ja mahdollisille ongelmatilanteille.

Ministerin mukaan kansallisen lainsäädännön on oltava hyvin yksityiskohtaisesti linjassa luontodirektiivin kanssa. Luontodirektiivissä ei hänen mukaansa ole käytännössä kansallista liikkumavaraa, minkä vuoksi on vaikutettava myös EU-tasolla. Ministeri toivoo, että EU komission susia koskenut tiedonkeruu muuttaa EU:n suurpetopolitiikan suuntaa ja tuottaa uusia linjauksia. Maa- ja metsätalousministeriössä etsitään ratkaisuja, joilla luontodirektiivin liitteiden päivittämistä voidaan vauhdittaa.

Selvitys vahinkoa aiheuttavien susien tehokkaammasta poistamisesta

Vahinkoperusteisten poikkeuslupien käytännöt eivät tällä hetkellä ole kovin sujuvat, totesi ministeri. Hän teettää aiheesta selvityksen, jonka tehtävänä on löytää sekä toiminnallisia että lainsäädännöllisiä toimenpiteitä vahinkoa aiheuttavien susien tehokkaampaan poistamiseen.

Ministeri muistutti, että metsästäjillä on elintärkeä yhteiskunnallinen rooli toimia suurriistavirka-apu (SRVA) tehtävissä viranomaisten tukena, harventaa hirvieläinten kantoja ja lisätä näin liikenneturvallisuutta vähentämällä hirvi- ja peurakolareita. Ministeri kiitti Metsästäjäliittoa hyvästä ja tiiviistä yhteistyöstä.

Hän muistutti myös, että metsästäjät ovat ainoa tuki, kun Suomi käy taisteluun afrikkalaisen sikaruton (ASF) torjumiseksi. Ministeriössä viimeistellään lakimuutosta, jolla mahdollistetaan pimeänäkölaitteiden käyttö villisian metsästyksessä ilman poikkeuslupaa.

Linkki ministeri Essayahin puheeseen Metsästäjäliiton Edunvalvontaseminaarissa 16.11.2023.