Metsästäjäliitto teetätti media-analyysin sekä metsästyksen että liiton julkisuuskuvasta vuonna 2022. Myönteisinä aiheina erottuivat etenkin elämäntapaa ja harrastusta käsitelleet artikkelit, seuratoiminta ja nuorisotyö sekä poliitikkojen kannanotot metsästämisen ja luvituksen puolesta.

Metsästyksen julkisuuskuva on myönteinen

08.03.2023 15:07
Metsästäjäliitto teetätti media-analyysin sekä metsästyksen että liiton julkisuuskuvasta vuonna 2022. Myönteisinä aiheina erottuivat etenkin elämäntapaa ja harrastusta käsitelleet artikkelit, seuratoiminta ja nuorisotyö sekä poliitikkojen kannanotot metsästämisen ja luvituksen puolesta.

Metsästäjäliittoa koskeva julkisuuden sävy oli tutkimuksen mukaan valtaosin (89%) neutraalia liittoa kohtaan. Joka kymmenes juttu tai uutinen oli myönteinen, ja kielteistä näkyvyyttä oli todella vähän (1%). Liiton julkisuudessa myönteisiä aiheita olivat etenkin vieraspetohankkeen edistäminen, panostus nuorisotyöhön, tapahtumat ja koulutukset, vastuullisen metsästyksen puolesta puhuminen ja ministeriön tunnustus hyvästä työstä. Kielteiset jutut koskivat liiton tekemää edunvalvontaa esimerkiksi susikeskustelua sekä roolia suurpetoluvituksessa. Metsästäjäliiton julkisuuden määrä käsitti 872 uutisjuttua kotimaisessa toimituksellisessa mediassa.

Metsästysteeman julkisuus oli huomattavasti liiton julkisuutta äärevämpää: hyvää oli, että myönteistä sävyä (17%) oli selvästi enemmän kuin kielteistä (8%). Metsästysteeman julkisuudessa viranomaiset oli ylivoimaisesti suurin yksittäinen toimijaluokka. Se oli hallitsevana toimijana yli kolmanneksessa osumia. Luokassa nousee esiin etenkin riistakeskus, metsähallitus, KHO ja poliisi.

Analyysin pohjana toimi kotimainen toimituksellinen media eli verkkojutut, printtimedia sekä keskeiset tv- ja radio-ohjelmat vuoden 2022 aikana. Aineistoiksi valittiin kaikki mediauutisointi, joissa mainittiin Metsästäjäliitto tai metsästys. Avaintermeihin sisältyi lisäksi muun muassa metsästysonnettomuudet, kannanhoidollinen metsästys, lyijykielto ja susi.

Metsästyksestä uutisoivat eniten YLE (vuonna 2022 juttuja 279 kpl), Maaseudun Tulevaisuus (228 kpl), Lapin Kansa (226 kpl) sekä Helsingin Sanomat (221 kpl). Myös muissa maakuntalehdissä artikkelien määrät nousivat satoihin. Metsästysteeman julkisuusanalyysin toteutti Metsästäjäliitolle Retriever.

Kysyttävää? Älä epäröi ottaa yhteyttä!

Jaakko Silpola
Jaakko Silpola
toiminnanjohtaja, viestintäpäällikkö
+358 50 406 4836