Päättyneenä jahtikautena kaadettiin noin 70 000 valkohäntäpeuraa ja lähes 20 000 metsäkaurista. Saalis on merkittävästi vuoden takaista ennätystä suurempi. Metsästäjäliitto kiittää metsästäjiä vahvasta panoksesta maa- ja metsätalous- sekä tieliikennevahinkojen vähentämiseksi.

Metsästäjien kiitettävä ponnistelu kohotti peurasaaliin ennätyslukemiin

10.03.2021 09:49
Päättyneenä jahtikautena kaadettiin noin 70 000 valkohäntäpeuraa ja lähes 20 000 metsäkaurista. Saalis on merkittävästi vuoden takaista ennätystä suurempi. Metsästäjäliitto kiittää metsästäjiä vahvasta panoksesta maa- ja metsätalous- sekä tieliikennevahinkojen vähentämiseksi.

Valkohäntäpeuroja kaadettiin Suomen riistakeskuksen tilastojen mukaan melkein 9 500 peuraa edellisvuotta enemmän. Kaatomäärä kasvoi 16 prosentilla. Aiempi koko kauden saalismääräennätys, noin 60 500 peuraa, oli edelliseltä jahtikaudelta.

– Seurat ja metsästäjät ovat toimineet peurajahdissa erittäin vastuullisesti ja aktiivisesti, mistä lämmin kiitos kaikille toimijoille. Metsästäjäliitto pitää tärkeänä, että valkohäntäpeuran pyyntiluvanvaraisuus ja siihen liittyvä 500 hehtaarin pinta-alavaatimus säilyy jatkossakin. Ne mahdollistavat organisoituneen seuratoiminnan ja siihen liittyvän tavoitteellisen ja turvallisen jahdin, sanoo Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Jaakko Silpola.

Päättyneellä jahtikaudella peurajahtiin oli erinomaiset olosuhteet koko maan kattavan lumipeitteen vuoksi. Edellisellä kaudella olosuhteet olivat kokonaan toisenlaiset, kun paikoin lunta ei ollut koko talven aikana. Lumettomissa olosuhteissa peuran metsästys kyttäämällä on hyvin haastavaa. Metsästäjäliitto on eri yhteyksissä esittänyt, että sekä keinovalon että valo- tai lämpövahvisteisten tähtäinkiikareiden käytön sallittaisiin erillisellä luvalla peuran metsästyksessä tiheän peurakannan alueilla kannan leikkaamisen varmistamiseksi.

Valikoivalla metsästyksellä kannan leikkaamisvaikutus on tehostunut ja samalla on voitu huolehtia jäljelle jäävän kannan ikä- ja sukupuolirakenteen suositustenmukaisuudesta.

Peuratihentymät kohdistuvat Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan sekä Etelä- ja Pohjois-Hämeen alueille.

Metsäkaurissaalis kasvoi lähes kolmanneksen

Metsäkauriin saalismäärä kasvoi Suomen riistakeskuksen mukaan noin 29 prosenttia kokonaissaaliin ollessa lähes 20 000 kaurista. Kauriit aiheuttavat paikallista haittaa tihentymäalueilla ja Metsästäjäliiton mukaan myös kauriskantoja on pyrittävä leikkaamaan haittojen vähentämiseksi.

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Jaakko Silpola, puh. 050-4064836, jaakko.silpolaatmetsastajaliitto.fi

Lue lisää Jahtimediasta:

https://jahtimedia.fi/luonnossa/metsakauris

https://jahtimedia.fi/luonnossa/valkohantapeura