Metsästäjäliitto on äärettömän pettynyt siihen, että hallinto-oikeudet täytäntöönpanokielloin näyttävät estävän suden kannanhoidollisen metsästyksen tänä talvena.

Metsästäjäliitto tyrmistynyt: Susikannan hallinta on umpikujassa

28.01.2022 16:53
Metsästäjäliitto on äärettömän pettynyt siihen, että hallinto-oikeudet täytäntöönpanokielloin näyttävät estävän suden kannanhoidollisen metsästyksen tänä talvena.

−Tilanne on mahdoton. Metsästäjäliitto esitti metsästysaikaa tammimaaliskuulle, mutta luvat myönnettiin vain 15 vuorokauden mittaisiksi. Kun hallinto-oikeudet ovat nyt evänneet kaikkien myönnettyjen poikkeuslupien täytäntöönpanon, ja vasta sitten tutkivat lupien oikeusperusteita, metsästys käytännössä estetään. Hallinnolla ja asiasta erityisesti vastaavalla lupaviranomaisella ei vaikuta olevan riittäviä keinoja suden metsästyksen mahdollistamiseen. Sataan vuoteen suurimmillaan oleva susikanta jatkaa kasvuaan. Koirilla tapahtuvan metsästyksen harjoittaminen yhä useammissa maakunnissa käy mahdottomaksi samalla kun suden totaalisuojelu jatkuu, toteaa Metsästäjäliiton puheenjohtaja Tuomas Hallenberg.

Jo viime talvena useat kunnat ja kaupungit kirjelmöivät suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittamisen puolesta. Maa- ja metsätalousministeriö vastuuministeriönä antoi metsästyksestä asetuksen. Poikkeuslupahakemuksia jätettiin peräti 33 kappaletta 168 suden metsästämiseen. Riistakeskus myönsi lopulta 4 poikkeuslupaa 18 suden metsästykseen. Myönnetyillä luvilla ei olisi missään tapauksessa ollut minkäänlaista oleellista vaikutusta Suomen susikannan suotuisan suojelun tasoon, Metsästäjäliitto arvioi.

Eduskunnan on nyt tehtävä tilannearvio, kun sutta koskeva kansalaisaloite on ollut käsiteltävänä jo yli vuoden. Kansalaisaloitetta koskevassa eduskunnan lähetekeskustelussa 18.11.2020 kansalaisaloitetta pidettiin laajasti yli puoluerajojen kannatettavana. Tilanne on kuitenkin valitettavan muuttumaton.

Metsästäjäliitto katsoo, että vain useilla muutoksilla susikannan hallinta on mahdollista. Suomen tulee susiasiassa voida toimia vapaammin ilman EU:n asettamia tiukkoja rajoitteita, mikä edellyttää, että susi tulee saada siirrettyä pois luontodirektiivin IV liitteestä liitteeseen V, kuten tilanne on Suomen poronhoitoalueella ja Virossa.

Lupaviranomaisten toimintamahdollisuuksia on nykyisestä parannettava määrittelemällä selvemmin ne oikeusperusteet, joihin perustuen pyyntiluvat voidaan myöntää.

Suden kannanhoidollisen metsästyksen poikkeuslupien voimassaoloa tulee muuttaa määrämittaisesta 15 vuorokauden ajasta asetuksella määrätyksi metsästysajaksi, joka alkaa joulukuun alussa ja kestää maaliskuun loppuun. Poikkeusluvista tehtävät valitukset on hallinto-oikeuksissa käsiteltävä määräajassa, jotta päätöksen jälkeen metsästysaikaa on vielä jäljellä.

Tilanne on nyt kriittinen. Ensi talven suden kannanhoidollista metsästystä koskevat päätökset on tehtävä pian, jotta niiden toimeenpanoon jää riittävä aika, vaatii Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Jaakko Silpola.

Lisätietoja:

puheenjohtaja Tuomas Hallenberg, puh. 040 528 6069

toiminnanjohtaja Jaakko Silpola, puh. 050 406 4836