Lyijyhaulien käytön kosteikoilla kieltävä ehdotus on saanut tarvittavan määräenemmistön EU:ssa asiaa valmistelevan Reach-komitean äänestyksessä. Päätöksen myötä lyijyhaulien käyttö metsästyksessä ja ampumaradoilla päättyy suurimmassa osassa Suomea siirtymäajan jälkeen.

Metsästäjäliitto tyrmistynyt: EU:n päätös estää lyijyhaulien käytön Suomessa

03.09.2020 14:36
Lyijyhaulien käytön kosteikoilla kieltävä ehdotus on saanut tarvittavan määräenemmistön EU:ssa asiaa valmistelevan Reach-komitean äänestyksessä. Päätöksen myötä lyijyhaulien käyttö metsästyksessä ja ampumaradoilla päättyy suurimmassa osassa Suomea siirtymäajan jälkeen.

Euroopan Unionin komission esitys lyijyhaulien käytön kieltämiseksi kosteikoilla ja niiden lähistöillä sai tänään 3.9. pidetyssä EU:n REACH-komitean kokouksessa tarvittavan määräenemmistön ehdotuksensa taakse. Metsästäjäliitto vastusti loppuun saakka komission esitystä yhdessä Euroopan metsästäjien kattojärjestön FACEn kanssa ja on tyrmistynyt äänestyksen tuloksesta.  

Metsästäjäliitto on työskennellyt esitystä vastaan sitkeästi useiden sidosryhmien kanssa vuosien ajan.

−Valitettavasti Suomen ja muiden maiden vastustus ei riittänyt ja komissio jyräsi esityksensä läpi, tiivistää Metsästäjäliiton puheenjohtaja Tuomas Hallenberg.

 

Rajoituksella 2 tai 3 vuoden siirtymäaika

EU-linjauksella kielletään lyijyä sisältävien haulien käyttö ja hallussapito Ramsar-määritelmän mukaisilla kosteikkoalueilla ja 100 metrin suojavyöhykkeillä. Komission ehdotuksessa on kahden vuoden siirtymäaika.

Kolmen vuoden siirtymäaika on mailla, joilla on pinta-alastaan vähintään 20 prosenttia Ramsar-määritelmän mukaista kosteikkoa ja jotka suostuvat kansallisella päätöksellä lyijyhaulien totaalikieltoon. Tämä kohta koskee myös Suomea, sillä kaikki Suomen suo- ja turvemaat luetaan kosteikoiksi. REACH-asetus on Euroopan unionin kemikaalisäädös ja nyt ehdotettu lisäys tulee voimaan siirtymäajan jälkeen kaikissa EU:n jäsenmaissa.

Suomen kannalta suurin ongelma on Ramsarin kosteikkomääritelmä. Metsästäjäliiton karttasimulaatioiden perusteella esitys tekee lyijyhaulipatruunoilla metsästämisen käytännössä mahdottomaksi Suomessa.

−Lyijyhaulien käyttökielto olisi pitänyt sitoa näkyvään veteen, silloin rajoitus olisi ollut tarkoituksenmukainen, sanoo Metsästäjäliiton metsästysampumapäällikkö Jussi Partanen.

Euroopan unionissa on parhaillaan valmisteilla myös toinen, laajempi lyijyyn liittyvä kielto, joka kieltäisi lyijyn kokonaan sekä hauleissa että kiväärien luodeissa. Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) rajoitusehdotus ns. totaalikiellon osalta valmistuu lokakuussa 2020.

 

Lisätietoja:

Metsästäjäliitto, metsästysampumapäällikkö Jussi Partanen, puh. 040 845 1572, jussi.partanenatmetsastajaliitto.fi

Lue komission rajoitusehdotus tästä ja tästä (ehdotus on toistaiseksi vain englanniksi).

Ajankohtaista lyijystä