Metsästäjäliitto esittää, että tulevana talvena suden kannanhoidollisessa metsästyksessä metsästysaika jatkuisi maaliskuun loppuun maa- ja metsätalousministeriön asetusluonnoksessa esitetyn 15. helmikuuta sijaan. Asetus on parhaillaan lausuntokierroksella.

Metsästäjäliitto: Sudenmetsästyksen voitava jatkua maaliskuun loppuun

26.11.2021 12:52
Metsästäjäliitto esittää, että tulevana talvena suden kannanhoidollisessa metsästyksessä metsästysaika jatkuisi maaliskuun loppuun maa- ja metsätalousministeriön asetusluonnoksessa esitetyn 15. helmikuuta sijaan. Asetus on parhaillaan lausuntokierroksella.

Metsästäjäliitto pitää perusteltuna, näin viisivuotiseksi tarkoitetun kokeilun alussa, että asetusluonnoksen mukaisesti metsästys kohdistetaan enintään 20 suteen enintään neljässä eri laumassa. Määrä ei aiheuta riskiä suden suotuisansuojelun tason heikkenemisestä. Metsästäjäliitto arvioi lupamäärän kasvavan jatkossa. 

Jahti kohdistunee erityistä haittaa aiheuttaviin laumoihin, jotka pyritään metsästyksellä poistamaan. Lauman käyttäytymistä ohjaa lauman johtajapari eli ns. alfapari. Haitallisen käyttäytymisen katkaisemiseksi metsästyksen kohteena ovat tällöin lauman johtajapari pentuineen. Jahtiajan pidentäminen maaliskuun loppuun mahdollistaa liiton arvion mukaan metsästyksen toteutumisen. Helmikuussa alkavaa lisääntymisajan alkamista ei ole tarpeen erityisesti huomioida, koska metsästyksen tavoitteena on nimenomaisesti lisääntyvän parin poistaminen laumoineen. Muita lisääntyviä susilaumoja tai pareja ei ole tarkoitus mitenkään häiritä. 

Pidennetty metsästysaika varmistaa jahdin onnistumista, koska lumiolosuhteet muuttuvat ja lauman sijainti vaihtelee. Mahdolliset luvista tehtävät valitukset hallinto-oikeuskäsittelyineen saattavat lyhentää jahtiaikaa.

Metsästäjäliiton mielestä tulevina vuosina metsästystä on tarpeen kohdistaa susikantaan nyt rajattua laajemmin susien yleisen ihmis- ja koirapelon vahvistamiseksi.

Metsästäjäliitto valmistelee suden kannanhoidollisen metsästyksen mukaisia poikkeuslupia talvelle 2021-2022 hakeville toimijoille muistilistaa lupahakemuksiin tarvittavista asioista.

Kysyttävää? Älä epäröi ottaa yhteyttä!

Jaakko Silpola
Jaakko Silpola
toiminnanjohtaja, vt. viestintäpäällikkö
+358 50 406 4836