Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) 19. maaliskuuta tekemän ratkaisun mukaan Suomen riistakeskuksen myöntämät ns. kannanhoidolliset poikkeusluvat suden metsästykseen Pohjois-Savossa vuonna 2016 olivat lainvastaisia. Metsästäjäliitto pelkää päätöksen vaikuttavan Suomen koirametsästyskulttuuriin.

Metsästäjäliitto pelkää koirametsästyskulttuurin katoamista KHO:n susipäätöksen myötä

19.03.2020 16:50
Susi katsoo kameraan.
Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) 19. maaliskuuta tekemän ratkaisun mukaan Suomen riistakeskuksen myöntämät ns. kannanhoidolliset poikkeusluvat suden metsästykseen Pohjois-Savossa vuonna 2016 olivat lainvastaisia. Metsästäjäliitto pelkää päätöksen vaikuttavan Suomen koirametsästyskulttuuriin.

”Suomalainen eräkulttuuri ja siihen olennaisesti liittyvä koirametsästys saivat Pohjois-Savoa koskevan kannanhoidollisia poikkeuslupia koskevan päätöksen myötä vakavan kolauksen”, toteaa Metsästäjäliiton luonnon- ja riistanhoitopäällikkö Ere Grenfors. Asiasta saatiin EU -tuomioistuimen ennakkoratkaisu jo viime lokakuussa, minkä pohjalta KHO linjasi nyt päätöstään.

Riistakeskuksen antama yhden, asutuksen läheisyyteen hakeutuneen suden tappamiseen myönnetty poikkeuslupa Varsinais-Suomessa vuonna 2018 taas oli KHO:n linjauksen mukaan lainmukainen, koska poikkeuslupa oli ihmisen turvallisuuden kannalta perusteltu. ”Varsinais-Suomen koskeva päätös on myönteinen ja looginen, sillä muuta ratkaisua tällaisessa tilanteessa ei ole”, Ere Grenfors jatkaa.

Edunvalvontatyötä tehdään aktiivisesti kannanhoidollisen metsästyksen aloittamiseksi

Metsästäjäliitto on asettanut akuuteimmaksi asiakseen koiran kanssa metsästämiseen liittyvien olosuhteiden parantamisen ja suomalaisen koirametsästyskulttuurin turvaamisen.

Metsästäjäliitto jatkaa aktiivisesti edunvalvontatyötä suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittamiseksi. Liitto odottaa, että perustelut suden metsästyksen aloittamiseksi saadaan valmisteltua maa- ja metsätalousministeriön suden kannanhoidollisen metsästyksen suunnittelu- ja määrittelytyöryhmässä.

Liiton pitkän aikavälin tavoitteena on suden siirtäminen koko luontodirektiivin liitteestä IV (tiukkaa suojelua edellyttävä) liitteeseen V (lievemmän suojelun tila) Suomen poronhoitoalueen ja Baltian maiden tapaan.

Linkit KHO:n päätöksiin:
https://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1584431908079.html

https://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1584437840273.html

Kysyttävää? Älä epäröi ottaa yhteyttä!

Ere Grenfors
Ere Grenfors
luonnon- ja riistanhoitopäällikkö
+358 50 569 8916
seuratoiminta, lakiasiat