Metsähallitus esittää metsästysrajoitusalueita Pohjois-Suomen suojelualueiden kaikkein vilkkaimmille retkeilykohteille. Metsästäjäliiton mukaan traagisen yksittäistapauksen perusteella ei metsästysrajoituksiin tule Pohjois-Suomessa ryhtyä, vaan paikallisten laissa määriteltyä metsästysoikeutta tulee kunnioittaa.

Metsästäjäliitto: Metsästysrajoitukset kansallispuistoissa tarpeettomia

26.04.2021 15:23
Metsähallitus esittää metsästysrajoitusalueita Pohjois-Suomen suojelualueiden kaikkein vilkkaimmille retkeilykohteille. Metsästäjäliiton mukaan traagisen yksittäistapauksen perusteella ei metsästysrajoituksiin tule Pohjois-Suomessa ryhtyä, vaan paikallisten laissa määriteltyä metsästysoikeutta tulee kunnioittaa.

Metsähallitus päätyi tekemään selvityksen metsästysturvallisuudesta suojelualueilla loppuvuodesta 2020.  Ampuma-aseilla harjoitettavaa metsästystä rajoitettaisiin Metsähallituksen tänään 26.4.2021 tekemän esityksen mukaan yleisen turvallisuuden vuoksi yhdellätoista kohteella.

Metsästäjäliiton mukaan traagisen yksittäistapauksen perusteella ei metsästysrajoituksiin tule Pohjois-Suomessa ryhtyä, vaan paikallisten laissa määriteltyä metsästysoikeutta tulee kunnioittaa. Metsästyslain 8§ takaa kuntalaisten vapaan metsästysoikeuden kotipaikkakuntansa valtion omistamilla mailla. Tämä lain suoma oikeus on ollut puoltoperusteena uusia suojelualueita sekä kansallispuistoja suunniteltaessa. Tästä syystä suojelualuehankkeet ovat saaneet hyväksyntää paikallisten keskuudessa.

”Pohjois-Suomen paikkakunnalla asuvien metsästäjien metsästyslain 8§ oikeutta metsästää valtion mailla tulee noudattaa. Metsästys Pohjois-Suomen suosituilla retkeilyalueilla ei ole tälläkään hetkellä vilkasta. Missä ihmisiä on paljon, siellä riistaa on vähän. Tämän takia pyytäjät eivät hakeudu metsästämään vilkkaan ihmistoiminnan keskelle”, kiteyttää Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Jaakko Silpola.

Metsähallitus toteaa itse erälupien myyntisivustollaan (eraluvat.fi): ”Oikeus metsästää kotikuntansa valtion alueilla on pohjoisen asukkaille arvokas ja arvostettu asia, joka pitää yllä metsästyksen ja riistanhoidon perinteitä sekä kunnioittaa historiaa. Metsästäjien osuus väestöstä on suurin juuri Pohjois-Suomen kunnissa.”

Urho Kekkosen kansallispuistossa tapahtunut onnettomuus ei tapahtunut vilkkaalla retkeilyalueella, eikä olisi ollut poikkeuksellisen luonteensa vuoksi estettävissä nyt esitetyllä metsästyskiellon rajauksella.

Koulutus ja valistus avainasemassa

Metsästäjäliitto muistuttaa, että se haluaa aktiivisesti edistää metsästysturvallisuutta koulutuksen ja valistuksen kautta. Liitto on tehnyt useita turvallisuusesityksiä lähiaikoina kuten menneinä vuosikymmeninäkin. Liitto ei kuitenkaan kannata lain suomien kansalaisoikeuksien tarpeetonta rajoittamista, sillä niillä ei kuitenkaan käytännössä edistetä asetettua turvallisuuden parantamistavoitetta.

Metsästäjäliitto yhtyy Metsähallituksen näkemykseen metsästysturvallisuuden parantamisesta: Metsästäjät voivat tiedottaa mm. tienvarsiopastein käynnissä olevista seuruejahdeista nykyistäkin enemmän alueilla, joilla on paljon muitakin liikkujia. Nykyinen värikkäämpien ulkoiluvaatteiden trendi edesauttaa luonnossa liikkujien turvallisuutta monin tavoin, myös esimerkiksi eksymistilanteissa.

Lisätietoja:

Metsästäjäliitto
toiminnanjohtaja Jaakko Silpola, puh. 050 406 4836, jaakko.silpolaatmetsastajaliitto.fi

Metsähallituksen esitys