Päivitys 24.1.: Suden DNA-keräystilanne on päivittynyt. Tällä hetkellä ollaan vain reilut 10 % vielä viime vuotta perässä. 24.1. analysoitavaksi oli toimitettu 438 näytettä. Metsästäjäliitto kiittää aktiivisesta näytteiden keräämisestä.

Metsästäjäliitto kannustaa metsästäjiä suden DNA-näytteiden tehostettuun keräykseen sekä Tassu-havainnointiin

24.01.2022 14:12
Päivitys 24.1.: Suden DNA-keräystilanne on päivittynyt. Tällä hetkellä ollaan vain reilut 10 % vielä viime vuotta perässä. 24.1. analysoitavaksi oli toimitettu 438 näytettä. Metsästäjäliitto kiittää aktiivisesta näytteiden keräämisestä.

Luonnonvarakeskus julkaisi väliarvion suden DNA-näytteiden keräystilanteesta https://riistahavainnot.fi/suurpedot/ajankohtaista

Näytteitä oli 14.1. mennessä kerättynä 279 kappaletta.  On huomioitava, että väliaikatietojen näytemäärät kulkevat todellisen näytemäärän jäljessä, koska osa kerätyistä näytteistä on parhaillaan kuljetuksessa ja osa vielä kerääjien pakastimissa.

Viime vuonna samoihin aikoihin näytteitä oli kerättynä 353 kappaletta, mikä oli noin viidenneksen tämänvuotista tilannetta enemmän. Myös Tassu-järjestelmään kirjattujen suden jälki- ja näköhavaintojen osalta ollaan tällä hetkellä vastaavaan aikaan verrattuna viime vuotta jäljessä - erityisesti tammikuun aikana kertyneiden havaintojen tilanne on peräti neljänneksen viime vuotta heikompi. Nyt on selvä tarve aktivoitua DNA-näytteiden keräyksessä ja Tassu-havainnoinnissa! Aikaa DNA:n keräämiseen on vielä jäljellä helmikuun loppuun saakka ja lumikelit on nyt parhaimmillaan.

Metsästäjäliitto haluaa nyt erityisesti muistuttaa DNA-keräyksen merkityksestä: Keräämällä näytteitä voidaan suoraan vaikuttaa kanta-arvion luotettavuuteen ja kattavuuteen. Nykyisellä tahdilla edettäessä susikannan koko kanta-arviossa saattaa jäädä oleellisesti alhaisemmaksi, kuin mitä kanta todellisuudessa Suomessa on. Viime maaliskuun kanta-arvion susimäärän nousu kolmanneksella oli pitkälti hyvän DNA-keräysmäärän ansiota. Viime vuoden DNA-keräyksen hyvä tulos oli myös keskeinen tekijä kannanhoidollisen metsästyksen mahdollistamisessa kuluvana talvena. Kaikkien näiden syiden vuoksi on erittäin tärkeää nyt jatkaa näytteiden aktiivista keräämistä sekä TASSU-havaintojen kirjaamista. Vain siten voimme mahdollistaa suden kannanhoidollisen metsästyksen toteutumisen myös jatkossa!

DNA-keräysohjeet ja lisää tietoa osoitteesta: https://riistahavainnot.luke.fi/cms/suurpedot/susi/suden-dna-seuranta

Kysyttävää? Älä epäröi ottaa yhteyttä!

Ere Grenfors
Ere Grenfors
luonnon- ja riistanhoitopäällikkö
+358 50 569 8916
seuratoiminta, lakiasiat