Luonnonvarakeskus (LUKE) on ilmoittanut lopettavansa susien GPS-pannoitukset vuodeksi kehittääkseen pantatiedon uudentyyppistä hyödyntämistä. Metsästäjäliitto on yllättynyt ratkaisusta ja on huolissaan päätöksen vaikutuksista tulevaan metsästyskauteen.

Metsästäjäliitto huolissaan susien seurantaan tulevasta katkoksesta

12.02.2020 15:28
Susi
Luonnonvarakeskus (LUKE) on ilmoittanut lopettavansa susien GPS-pannoitukset vuodeksi kehittääkseen pantatiedon uudentyyppistä hyödyntämistä. Metsästäjäliitto on yllättynyt ratkaisusta ja on huolissaan päätöksen vaikutuksista tulevaan metsästyskauteen.

Metsästäjäliitto pitää erittäin valitettavana Luken päätöstä siitä, että susien pannoituksia ei tehdä lainkaan keväällä 2020, ja että nykyisten pantasusien sijaintitietojen näyttäminen päättyy helmikuun 2020 lopussa. Pantasusien sijaintitiedot ovat olleet nähtävissä Luonnonvarakeskuksen (Luke) riistahavainnot.fi-palvelussa. Palvelulla on pystytty ennaltaehkäisemään erityisesti susien aiheuttamia koiravahinkoja metsästyskauden aikana.

Tämä katkos tulee aiheuttamaan merkittävän riskin metsästyskoirille, sillä susien seuranta on yksi tärkeimmistä tavoista suojata koiraa metsästyksen yhteydessä. Metsästäjät ovat oppineet käyttämään Luonnonvarakeskuksen tuottamaa susien satelliittipaikannustietoa ahkerasti välttääkseen metsästyskoirien ja susien kohtaamiset riskeineen”, sanoo Metsästäjäliiton puheenjohtaja Tuomas Hallenberg.

Metsästäjäliitto on asettanut yhdeksi tärkeimmäksi tavoitteekseen juuri koiran kanssa metsästämiseen liittyvien olosuhteiden parantamisen ja näin perinteisen suomalaisen koirametsästyskulttuurin turvaamisen. Metsästäjäliitto haluaa tukea ja edistää objektiivista, avointa ja puolueetonta tiedonvälitystä eri sidosryhmien välillä, ja siksi Metsästäjäliitto on pettynyt Luken yksipuoliseen päätökseen asiassa.  

Tekniikan kehittäminen siihen suuntaan, että susien liikkeistä saadaan yhä tarkempaa ja luotettavampaa tietoa on tärkeää, mutta kehitystyö tulisi tehdä niin, että metsästyskoirien omistajille tärkeä palvelu ei pääse katkeamaan”, Hallenberg tähdentää.

Liitto esittää viranomaisille aktiivista koiraturvallisuutta edistävien ratkaisujen hakemista. Metsästäjäliitto pelkää, että susikonflikti pahenee syksyn 2020 aikana, kun susien seurantaan ei ole saatavissa paikannustietoa. Liitto pitää Tassu -havaintojen kirjaamista syksyllä entistäkin tärkeämpänä, jotta tieto susireviireistä ja susien liikkeistä olisi mahdollisimman tarkkaa ja ajantasaista.

Metsästäjäliitto toivoo LUKElta tietoa päätöksen taustoista ja toivoo, että asiassa päästään hyvään yhteistyöhön, jotta myös liiton vaatima pantatietojen parempi hyödyntäminen mahdollistuu tulevaisuudessa.

Luken tiedote aiheesta: https://www.luke.fi/uutinen/susien-pannoituksissa-valivuosi/

Kysyttävää? Älä epäröi ottaa yhteyttä!

Tuomas Hallenberg
Tuomas Hallenberg
puheenjohtaja
+358 40 528 6069
Ere Grenfors
Ere Grenfors
luonnon- ja riistanhoitopäällikkö
+358 50 569 8916
seuratoiminta, lakiasiat