Metsästäjäliiton liittohallitus on päättänyt, että liitto hakee vielä yhdeksi jahtikaudeksi tutkimusperusteista poikkeuslupaa yötähtäimien ja keinovalon käyttöön valkohäntäpeuran metsästyksessä.

Metsästäjäliitto hakee yötähtäin- ja valolupaa valkohäntäpeuralle jahtikaudelle 2023-2024

06.04.2023 08:58
Metsästäjäliiton liittohallitus on päättänyt, että liitto hakee vielä yhdeksi jahtikaudeksi tutkimusperusteista poikkeuslupaa yötähtäimien ja keinovalon käyttöön valkohäntäpeuran metsästyksessä.

Päättyneellä jahtikaudella poikkeusluvan tekniikoilla kaadettiin yhteensä noin 2700 peuraa, lupaa käyttäneiden seurojen kokonaissaalismäärän ollessa 30000 peuraa. Poikkeusluvalla kaadettiin peuroista siten noin kymmenesosa. Luonnonvarakeskuksen tuoreen kanta-arvion mukaan peurakanta on laskenut jo 20 prosenttia parin vuoden takaisesta huipustaan. Kuitenkin on vielä alueita, joilla peurakanta on hyvin tiheä tai jopa entisestään suurentunut.

Tuleva kausi on viimeinen poikkeuslupavuosi, jolle Metsästäjäliitto hakee lupaa. Kansainvälinen Bernin sopimus kieltää yötähtäinten ja keinovalon käytön ilman erillistä perustetta. Metsästäjäliitto hakee lupaa, jotta voidaan selvittää, millainen apu tekniikasta on, jos talvi on lumeton tai vähäluminen. Kahtena edellisenä jahtikautena, kun lupa on ollut käytössä, talvet ovat olleet useimpien poikkeuslupaa käyttäneiden seurojen alueilla normaali- tai jopa runsaslumisia.

Seuroista saatujen palautekyselyn vastausten mukaan keinovalon ja yötähtäimien käyttö on lisännyt peurasaalista kolmasosalla seuroista, joilla lupa on ollut käytössä. Kyselyn vastasivat edustajat lähes kaikista runsaat 300 seurasta ja seurueesta, jotka olivat poikkeusluvan piirissä. Seuroista kaksi kolmannesta ilmoitti käyttäneensä lupaa, kolmannes ei luvasta huolimatta sitä käyttänyt. Runsas puolet seuroista ilmoitti, että poikkeustekniikan käyttö ei tosiasiallisesti olisi vaikuttanut saalismäärään.

Noin 75 prosenttia seuroista ilmoitti, että keinovalon, yötähtäinten ja kyseisen tekniikan käyttö kiinteissä ja ennalta sovituissa kyttäyspaikoissa paransi metsästysturvallisuutta. Onnettomuuksista tai vaaratilanteista ei raportoinut yksikään poikkeustekniikkaa käyttäneistä runsaasta kolmestasadasta seurasta. Riistaeläimen tunnistamisen virheistä raportoi 4 prosenttia vastanneista seuroista. Seuroista 87 prosenttia ilmoitti, että poikkeustekniikan käyttö parantaa riistaeläimen tunnistamista. 85 prosenttia vastaajista katsoi, että poikkeustekniikan käyttö vaikuttaa eettiseen riistalaukaukseen sitä parantaen. Maanomistajista ja ei-metsästävistä henkilöistä 21 prosenttia suhtautuu poikkeustekniikan käyttöön positiivisesti, 21 prosenttia neutraalisti ja 57 prosenttia vastanneista ei ollut saanut asiasta palautetta.

Kysyttävää? Älä epäröi ottaa yhteyttä!

Jaakko Silpola
Jaakko Silpola
toiminnanjohtaja, viestintäpäällikkö
+358 50 406 4836