Suomessa on sattuneet metsästysonnettomuudet ovat olleet suuren mediakiinnostuksen kohteena. Suomalaisista 90 prosenttia suhtautuu metsästykseen myönteisesti tai neutraalisti. Jotta metsästys olisi jatkossakin näin hyväksyttyä, metsästysturvallisuus on varmistettava. Luonnossa on kulkijoita vuosi vuodelta enemmän, eikä kenelläkään saa olla epäilystä omasta turvallisuudestaan.

Metsästäjäliitto esittää kolme parannusta metsästysturvallisuuteen

02.02.2021 12:09
Suomessa on sattuneet metsästysonnettomuudet ovat olleet suuren mediakiinnostuksen kohteena. Suomalaisista 90 prosenttia suhtautuu metsästykseen myönteisesti tai neutraalisti. Jotta metsästys olisi jatkossakin näin hyväksyttyä, metsästysturvallisuus on varmistettava. Luonnossa on kulkijoita vuosi vuodelta enemmän, eikä kenelläkään saa olla epäilystä omasta turvallisuudestaan.

Metsästäjäliiton hallitus on päättänyt esittää riistasektorille ja kaikille metsästäjille kolmea kehityskohdetta metsästysturvallisuuden parantamiseksi.

 

Pakollinen aseenkäsittelykoulutus

Metsästäjäliitto esittää, että tulevaisuudessa metsästyskortin saamisen edellytys on ampumaradalla toteutettava kuuden tunnin aseenkäsittelykoulutus. Sen sisältö on tarkoin määritelty. Koulutuksen voi tarjota mikä tahansa taho, jonka kouluttajat ovat suorittaneet kyseisen koulutuksen kouluttajakoulutuksen. 

Aseenkäsittelykoulutus voi olla esimerkiksi Metsästysammunnan ABC-koulutus, mutta yhtä hyvin jokin muu vastaava koulutus. Koulutustodistus on edellytys metsästyskortin saamiselle

Liitto perustelee esitystä sillä, että metsästäjiksi haluaa yhä enemmän kansalaisia, jotka eivät ole olleet tekemisissä aseiden kanssa kotona vanhempiensa kanssa tai eivät ole käyneet armeijaa. Aseen käsittelyrutiinit sekä onnistuneen, eettisen ja turvallisen riistalaukauksen suorittaminen ovat parhaiten opittavissa käytännön koulutuksen avulla.

On luonnollista, että esitetty uudistus edellyttää tarkkaa suunnittelua, eikä muutos tapahdu hetkessä. Mikäli on olemassa yksimielisyys kouluttaa tulevat metsästäjäpolvet entistä systemaattisemmin, keinot ovat varmasti löydettävissä.
 

Suositus huomiovärin käytöstä

Metsästäjäliitto antaa jäsenilleen vahvan suosituksen käyttää kaikessa metsästyksessä huomioväriä, joka on minimissään kolmen senttimetrin levyinen oranssi hikinauha tai vastaava. Huomiovärin käyttämistä suositellaan riippumatta muusta pukeutumisesta. Tavoitteena on, että metsästäjät voivat havaita toisensa maastossa mahdollisimman luotettavasti. 

Myös kiinteä kyttäyspaikka esimerkiksi naakka-, kyyhky- ja sorsajahdissa suositellaan merkittäväksi huomiovärillä.

Metsästäjäliitto on yhteydessä eri ulkoilmaharrastejärjestöihin selvittääkseen yhteistyömahdollisuudet ulkoilun kokonaisturvallisuuden parantamiseen sairauskohtausten ja loukkaantumisten sekä liikenne- ja metsästysturvallisuuden parantamiseksi. 

Olisi toivottavaa, että järjestöt yhteistyössä voivat kartoittaa riskit ja miettiä keinot turvallisuuden parantamiseen. Järjestöt voivat halutessaan suositella jäsenilleen esimerkiksi huomiovärien käyttämistä, kuten Metsästäjäliitto suosittelee omille jäsenilleen.
 

Turvallisuusohjeisto metsästyksen johtajille

Metsästyksen turvallisuuden lisäämiseksi seuruemetsästyksessä sekä metsästyksen johtajan ja varajohtajien aseman turvaamiseksi suositellaan, että ennen metsästyksen aloittamista metsästyksen johtaja käy seurueensa kanssa läpi yhtenäisen valtakunnallisen turvallisuusohjeistuksen. 

Metsästäjäliitto esittää, että ohje laadittaisiin yhteistyössä riistasektorin eri toimijoiden kesken. Ohjeistukseen sisältyy muun muassa aseturvallisuus, turvallinen riistalaukaus ja toiminta passissa. 

Suosituksen mukaan metsästyksen johtajat käyvät ohjeistuksen läpi suullisesti ennen metsästyksen aloitusta. Sama ohje suositellaan samalla jaettavaksi kirjallisesti tai sähköisesti esimerkiksi WhatsApp-palvelulla kaikille metsästäjille. 

Kun metsästyksen johtaja on tarkistanut voimassa olevat metsästyskortin ja ampumakoetodistuksen, turvallisuusohjeistuksen vastaanotosta olisi mahdollista ottaa kuittaus kaikilta seurueen metsästäjältä. 

Systematisoidulla menettelyllä varmistetaan, että kaikki seurueen metsästäjät tuntevat turvallisuusohjeet. Ohjeistuksen antaminen ja vastaanottaminen on kätevää dokumentoida allekirjoituksin. 

Tämä menettely parantaa metsästysturvallisuutta ja turvaa niin metsästyksen johtajan kuin varajohtajien asemaa mahdollisissa vahinkotilanteissa. Monissa seurueissa tässä kuvattu toimintamalli on jo käytössä.

Kysyttävää? Älä epäröi ottaa yhteyttä!

Jaakko Silpola
Jaakko Silpola
toiminnanjohtaja
+358 504 064 836