​​​​​​​Metsästäjäliitto pitää metsästyksen laillisuutta äärimmäisen tärkeänä ja siihen liittyen metsästyksen valvonnalla on tärkeä rooli. Liittyen erätarkastajien oikeuksien lisäämiseen tähtääviin lakiesityksiin, liitto kuitenkin vastustaa sitä, että metsästäjiin kohdistuisi muuta yhteiskunnan laillisuuden valvontaa voimakkaampia keinoja, kuten ilman perusteltua epäilystä tarkastaa henkilön kulkuneuvoa ja tavaroita. Ikään kuin metsästäjiin liittyisi lähtökohtaisesti jotakin rikollista. Metsästäjäliitto muistuttaa, että metsästäjät käyvät aseenomistuksen kautta tiukan seulan ja tilastojen valossa metsästysrikollisuus suhteessa harrastaja- ja harrastusmäärään on erittäin pieni.

Metsästäjäliitto esittää – Erätarkastajista Eräpoliiseja

08.09.2023 17:03
​​​​​​​Metsästäjäliitto pitää metsästyksen laillisuutta äärimmäisen tärkeänä ja siihen liittyen metsästyksen valvonnalla on tärkeä rooli. Liittyen erätarkastajien oikeuksien lisäämiseen tähtääviin lakiesityksiin, liitto kuitenkin vastustaa sitä, että metsästäjiin kohdistuisi muuta yhteiskunnan laillisuuden valvontaa voimakkaampia keinoja, kuten ilman perusteltua epäilystä tarkastaa henkilön kulkuneuvoa ja tavaroita. Ikään kuin metsästäjiin liittyisi lähtökohtaisesti jotakin rikollista. Metsästäjäliitto muistuttaa, että metsästäjät käyvät aseenomistuksen kautta tiukan seulan ja tilastojen valossa metsästysrikollisuus suhteessa harrastaja- ja harrastusmäärään on erittäin pieni.

Erillinen lainsäädäntö erätarkastajista ja vieläpä useaa lakia koskien, on liiton näkemyksen mukaan ylipäätään kyseenalaista, kuten myös se, että valtion liikelaitoksella on oma poliisiin verrattava valvontayksikkö. Siksi liitto esittää ensisijaisesti, että laillisuusvalvontaa suorittaa vastaisuudessa poliisi, johon palautetaan eräpoliisien virka. Tällä muutoksella säästytään ylimääräiseltä lainsäätämiseltä ja saadaan metsästyksen valvontaa suorittaville viranomaisille tavoitellut poliisivaltuudet, lukuun ottamatta ilman perusteltua epäilystä tapahtuvaa kulkuneuvon ja tavaran tutkintaa, jota poliisillekaan ei oikeusvaltioissa ole annettu.

Toissijaisesti liitto esittää lakiesityksiä uudelleen valmisteltavaksi, laajempaa asiantuntijajoukkoa hyödyntäen.

Mikäli eräpoliisia ei saada, liitto puoltaa kohtuullisia ja perusteltuja erätarkastajien valtuuksien lisäyksiä, joita suuri osa esityksestä on. Vastustava kanta liitolla on erätarkastajan tarkastusoikeudesta henkilön kulkuneuvoon ja tavaroihin ilman perusteltua epäilystä, yksityismaalla moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajamista ilman maanomistajan lupaa ja sakon antamista aiheettomasta hälytyksestä, ellei teko ole tahallinen.

Lue Metsästäjäliiton lausunto aiheesta:

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi Metsähallituksen erävalvonnasta

Kysyttävää? Älä epäröi ottaa yhteyttä!

Jaakko Silpola
Jaakko Silpola
toiminnanjohtaja, viestintäpäällikkö
+358 50 406 4836