Suomen Metsästäjäliitto on saanut Metsä Groupin Luonnonhoidon ohjelmalta 14 445 euron avustuksen, jonka avulla tullaan edistämään sorsien levähdysalueita eri puolilla Suomea. Hankkeessa häiriövapaat levähdysalueet perustetaan metsästysoikeuden haltijan ja/tai omistajan vapaaehtoisella päätöksellä.

Metsästäjäliiton saamalla Metsä Groupin avustuksella kehitetään sorsien levähdysalueita

24.08.2022 09:24
Heikki Happosen Tuusniemelle kaivama ja patoama monimuotoisuuskosteikko on erinomainen esimerkki laadukkaasta vesilintuympäristöstä. Vaihteleva pohjan muoto, rikkonainen rantaviiva ja suojaava kasvillisuus luovat otolliset olosuhteen poikueille sekä syksyisin kerääntyville vesilinnuille. Kuva: Heikki Helle.
Suomen Metsästäjäliitto on saanut Metsä Groupin Luonnonhoidon ohjelmalta 14 445 euron avustuksen, jonka avulla tullaan edistämään sorsien levähdysalueita eri puolilla Suomea. Hankkeessa häiriövapaat levähdysalueet perustetaan metsästysoikeuden haltijan ja/tai omistajan vapaaehtoisella päätöksellä.

Syysaikaisella vesilintujen levähdysalueella tarkoitetaan luonnollista tai rakennettua vesilintujen elinympäristöä, jossa vesi- ja kahlaajalinnut voivat levähtää ja ”tankata” rauhassa ennen syysmuuton alkamista.

– Tällä hetkellä merkittävä osa Suomessa pesineistä vesilinnuista käynnistää syysmuuton tarpeettoman aikaisin. Ilman riittävän kattavaa levähdysalueiden verkostoa metsästyksen aloitus voi ajaa höyhenpukuaan viimeistelevät ja talven varalle rasvaa kerryttävät linnut ennenaikaiselle muutolle. Metsä Groupin rahoituksella on suuri merkitys hankkeelle, sanoo lintuvesiasiantuntija Veli-Matti Pekkarinen Metsästäjäliitosta.

Hankkeen päätavoite on maanomistajien sekä metsästysoikeuden haltijoiden sitouttaminen uuteen vesilintukantojen hoitomuotoon. SOTKA-levähdysalueverkosto -hanke pyrkii tiedotuksen, koulutuksen ja pilotti-kohdeverkoston keinoin parantamaan vesi- ja rantalintukantojen tilaa. Kasvava levähdysalueiden verkosto yhdistettynä paikallisiin hankkeen kautta koulutettuihin metsästäjiin sekä lintuharrastajiin uskotaan parantavan muuttoon valmistautuvien lintujen elinympäristöjä.

Metsä Groupin merkittävällä rahoituksella rahoitetaan Metsästäjäliiton ja Birdlife Suomen levähdysaluehanketta kahden vuoden ajan (2022-2024). Maa- ja metsätalousministeriö on hankkeen päärahoittaja yli sadalla tuhannella eurolla.

– Metsä Group tukee kymmenvuotisessa rahoitusohjelmassaan suomalaisen luonnon monimuotoisuutta ja vesistöjen tilaa. Hakemusten perusteella luonto koetaan tärkeäksi, ja suomalaiset haluavat aktivoitua ja tehdä yhteistyötä erilaisissa luontoamme turvaavissa hankkeissa, sanoo Metsä Groupin johtava luontoasiantuntija Timo Lehesvirta.

Kuva: Heikki Happosen Tuusniemelle kaivama ja patoama monimuotoisuuskosteikko on erinomainen esimerkki laadukkaasta vesilintuympäristöstä. Vaihteleva pohjan muoto, rikkonainen rantaviiva ja suojaava kasvillisuus luovat otolliset olosuhteen poikueille sekä syksyisin kerääntyville vesilinnuille. Kuvaaja Heikki Helle.

Kysyttävää? Älä epäröi ottaa yhteyttä!

Veli-Matti Pekkarinen
Veli-Matti Pekkarinen
lintuvesiasiantuntija
+358 50 472 8724
SOTKA-hanke