Hirvenmetsästys vahtimalla pelloilta ja valkohäntä- ja kuusipeuran vahtimismetsästys alkaa syyskuun alussa. Vahtimismetsästyksessä eläinten ajaminen ja koiran käyttäminen on kiellettyä.

Metsästäjäliiton koronaohjeet huomioon hirvieläinten jahdeissa

01.09.2020 09:14
Hirvenmetsästys vahtimalla pelloilta ja valkohäntä- ja kuusipeuran vahtimismetsästys alkaa syyskuun alussa. Vahtimismetsästyksessä eläinten ajaminen ja koiran käyttäminen on kiellettyä.

Vahtimis- eli ns. kyttäysjahdissa eläintä odotetaan kulkureittien varrella tai ruokapaikkojen läheisyydessä. Hirveä kytätään lainsäädännön sanelemana vain pellolta. Kyttäämällä tapahtuva hirvieläimen metsästys on tehokasta ja mahdollistaa hyvin valikoivan metsästyksen, jossa juuri haluttu yksilö kaadetaan.

− Hirvieläinten ruokinnassa on muistettava, että ruokintapaikat tulee sijoittaa loitolle teistä, jotta eläimet ohjautuvat pois liikenteestä. Myöskään ylijäämäomenoita ei tämän takia tule kipata tienpenkereille, muistuttaa Metsästäjäliiton järjestöpäällikkö Teemu Simenius.

Alkavalle metsästyskaudelle hirven pyyntilupia myönnettiin Suomen riistakeskuksen mukaan hieman viime vuotta vähemmän ja valkohäntäpeuran pyyntilupia lähes kymmenes enemmän kuin viime vuonna.  Syksyn ja talven jahdeissa on käytössä 47 691 hirven ja 63 260 valkohäntäpeuran pyyntilupaa. 

Peurakantaa on saatava selkeään laskuun ylitiheillä alueilla. Keinoina tähän on välitön metsästyksen aloittaminen heti kun kyttäyskausi alkaa sekä erityisesti vasojen ja naaraiden metsästys.

 

Jahtiin korona huomioon ottaen

Uudelleen vaikeutunut koronatilanne vaikeuttaa myös syksyn yhteisjahteja.

− Jahdit voidaan toteuttaa, kun huomioidaan yleiset hygieniaohjeet ja vältetään kokoontumista suurella joukolla yhteen, Teemu Simenius toteaa.

Metsästäjäliitto on ohjeistanut jäsenseurojaan, että esimerkiksi ennen jahtia annettavat käskynjaot toteutettaisiin ulkona turvaetäisyydet huomioiden tai jakamalla suuremmat seurueet pienryhmiin eri sijainteihin ja määräämällä kullekin oma ryhmänvetäjä.  Metsästyksenjohtaja ja ryhmänvetäjät sopivat päivän jahtimenettelyt mielellään etänä puhelimitse, sähköpostitse tai muuta kanavaa käyttäen, tai turvaetäisyydet huomioiden kokoontumalla.

Lisäksi annetuissa koronaohjeistuksissa on ehdotettu sovittavaksi ns. saaliinnoutoryhmä, joka koostuu riskiryhmiin kuulumattomista vapaaehtoisista. Heidän tehtävänään on hoitaa saaliinkäsittely metsästä kylmiöön.

Metsästäjäliitto muistuttaa, että myös saaliinkäsittelytiloissa tulee noudattaa hyvää hygieniaa. Tiloihin tulee varata suojakäsineitä ja ‐maskeja sekä pesu‐ ja desinfiointiaineita. Ohjeet edistävät paitsi elintarvikehygieniaa, ne edistävät myös ihmisten välisiä taudinaiheuttajia siirtymästä pinnoilta kosketuksen kautta toiseen ihmiseen.

 

Lisätietoja:

Järjestöpäällikkö Teemu Simenius, puh.  050 331 5330, teemu.simeniusatmetsastajaliitto.fi
 

Suomen Metsästäjäliitto on laatinut suosituksia/ohjeistuksia koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Aineistoa päivitetään ja tarkennetaan muuttuvien ohjeistusten mukaisesti. (päivitetty 1.6.) https://metsastajaliitto.fi/uutiset/korona