Koko metsästäjäkunnan puolesta esitämme osanottomme ja surunvalittelut viime viikkojen ase- ja metsästysonnettomuuksien uhrien omaisille. Tapahtumat ovat olleet traagisia niin omaisille kuin tapahtumien keskipisteessä olleille ja järkyttävät meitä kaikkia. Onnettomuuksista jää elinikäiset kivuliaat jäljet muistoihin, eikä niitä mikään voi parantaa.

Metsästäjäkunnan osanotto ase- ja metsästysonnettomuuksien uhrien omaisille – Kanssaihmisten suojaamiseksi tarvitaan äärimmäistä varovaisuutta

22.10.2020 10:47
Koko metsästäjäkunnan puolesta esitämme osanottomme ja surunvalittelut viime viikkojen ase- ja metsästysonnettomuuksien uhrien omaisille. Tapahtumat ovat olleet traagisia niin omaisille kuin tapahtumien keskipisteessä olleille ja järkyttävät meitä kaikkia. Onnettomuuksista jää elinikäiset kivuliaat jäljet muistoihin, eikä niitä mikään voi parantaa.

Pyydämme kaikkia metsästäjiä noudattamaan äärimmäistä varovaisuutta niin asetta käsiteltäessä kuin riistalaukausta ammuttaessa. Vanhat ja koetellut ohjeet eivät ole menettäneet merkitystään: käsittele asetta aina kuin se olisi ladattu äläkä osoita sillä muita missään tilanteessa.

Riistalaukauksen voit ampua vasta, kun olet aivan varma siitä, että tähtäät tavoiteltua saaliseläintä eikä laukauksesta voi aiheutua mitään vaaraa tai haittaa ihmisille, koirille tai omaisuudelle.

Huolellisuus, ennakkoharkinta ja ampumaradalla hankittu hyvä aseen käsittelytaito ovat välttämättömyyksiä. Kannustamme metsästäjiä keskustelemaan keskenään niin seurojen kokouksissa kuin erätulilla turvallisten toimintatapojen kehittämisestä kuin riskien hallitsemisesta.

Avoin ja suora keskustelu on kaiken ytimessä. Mikäli havaitset puutteita kumppanin aseturvallisuudessa, sinun oikeutesi mutta myös velvollisuutesi on siitä mainita. Kuten on jo aiemmin todettu, kenenkään ei pidä loukkaantua saamastaan palautteesta, vaan on oltava siitä kiitollinen.

Jahtien johtajilla on korostettu vastuu turvallisuudesta ja meidän jokaisen jahtiin osallistuvan tulee auttaa johtajiamme turvallisuuden varmistamiseksi.

Jahtialueilla liikkuu paljon muita kansalaisia esimerkiksi marjoja ja sieniä keräämässä, koiria ulkoiluttamassa, lenkkeilemässä sekä maa- ja metsätöissä.

Meidän metsästäjien velvollisuus on taata kanssakulkijoiden turvallisuuden tunne metsästystä kohtaan. Kohdatessamme muita kulkijoita tervehditään heitä, kysytään kuulumiset ja kerrotaan jahtisuunnitelmistamme.

Kansalaisten luottamus ja metsästyksen yhteiskunnallinen hyväksyttävyys on metsästyksen perusedellytys, johon jokainen metsästäjä osaltaan vaikuttaa.

 

Turvallista jahtia ja hyviä tapahtumia toivottaen,

Tuomas Hallenberg, puheenjohtaja 

Jaakko Silpola, toiminnanjohtaja

 

Metsästysammunnan ja aseenkäsittelyn turvallisuus -sivut

Ladattava Metsästysammunnan ja aseenkäsittelyn ABC -PDF

Turvallisuus videolla

Metsästysammunnan ABC-koulutukset

Turvallista hirvijahtia-opas