Euroopan metsästäjäjärjestöjen kattojärjestö FACE on lähettänyt avoimen kirjeen Euroopan komission puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille. Kirjeessä kehotetaan häntä tarttumaan nopeasti toimeen Euroopan susikysymyksen ratkaisemiseksi.

Metsästäjäjärjestö FACE kannustaa EU-komission puheenjohtajaa Von Der Leyenia nopeaan toimintaan susitilanteen ratkaisemiseksi

15.11.2023 08:31
Euroopan metsästäjäjärjestöjen kattojärjestö FACE on lähettänyt avoimen kirjeen Euroopan komission puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille. Kirjeessä kehotetaan häntä tarttumaan nopeasti toimeen Euroopan susikysymyksen ratkaisemiseksi.

Kirjeessä kiitetään komission puheenjohtajaa siitä, että hän on syyskuussa käynnistänyt kyselyn, jolla on kerätty kansalaisilta ajantasaista tietoa Euroopan susikannoista ja niiden aiheuttamista vaikutuksista. Kirjeessä myös kehotetaan von der Leyeniä ryhtymään tarvittaviin toimiin mahdollisimman pian. Euroopan komission puheenjohtajana Ursula von der Leyen pystyy viemään asiaa eteenpäin.

FACE esittää kirjeessä, että EU tarvitsee "suurpetopaketin", joka mahdollistaa luontodirektiivin lajiliitemuutokset. On myös selvennettvä EU:n antamaa ohjeasiakirjaa, joka koskee joustamista tiukan suojelutason tulkinnassa. Lisäksi tulee ottaa käyttöön uusi lähestymistapa suden suotuisan suojelutason arvioimiseksi niin, että lajin maiden rajat ylittävä elintapa huomioidaan.

Kirjeen on allekirjoittanut FACEn puheenjohtaja Torbjörn Larsson FACEn 7 miljoonan jäsenen puolesta. Larsson kehotti komission puheenjohtajaa nopeaan toimintaan, jotta EU:ssa saataisiin luotua raamit suden kannanhoidon käytännöille ihmisen ja suden rinnakkaiselon mahdollistamiseksi.

FACE (European Federation for Hunting and Conservation) on eurooppalaisten metsästäjäjärjestöjen kattojärjestö, johon kuuluu noin 7 miljoonaa metsästäjää Euroopassa. Suomesta FACEen kuuluu Metsästäjäliitto. 

Alkuperäisen avoimen kirjeen voi lukea englanniksi, tai suomennettuna käännöksenä.