Metsästyksen ja luonnonsuojelun välinen yhteys on yleisesti tunnustettu asia. Yli 7 000 000 metsästäjän suojelutoimien osoittamiseksi ei kuitenkaan ole toteutettu mitään Euroopan laajuista hanketta.

Merkittävä aloite osoitti metsästyksen ja luonnonsuojelun välisen yhteyden Euroopassa

28.06.2021 09:54
Metsästyksen ja luonnonsuojelun välinen yhteys on yleisesti tunnustettu asia. Yli 7 000 000 metsästäjän suojelutoimien osoittamiseksi ei kuitenkaan ole toteutettu mitään Euroopan laajuista hanketta.

Vastauksena vuoteen 2030 ulottuvaan EU:n biodiversiteettistrategiaan FACE  julkisti uuden biodiversiteettimanifestinsa. Se on Euroopan ensimmäinen näyttöön perustuva foorumi, joka osoittaa, miten Euroopan metsästäjät säilyttävät luonnon monimuotoisuutta.

BiodiversityManifesto.com-sivustolla ylläpidettävä foorumi on uusi käyttäjäystävällinen alusta, joka sisältää tietoa metsästykseen liittyvistä suojelualoitteista kaikkialla Euroopassa.

Merkittävä ja kasvava tietokanta, joka kattaa yli 470 metsästykseen liittyvää suojeluhanketta, osoittaa metsästäjien ponnistelujen merkityksen suojelualueilla ja niiden ulkopuolella monien erilaisten luontotyyppien ja lajien kohdalla.