Valtioneuvosto on muuttanut metsästysasetusta 6. helmikuuta. Lyijyä sisältävien luotien osalta uusi asetus ei tuo muutoksia. Sen sijaan asetukseen on lisätty lyijyttömiä luoteja koskevat paino- ja osumaenergiavaatimukset. Muutokset tulevat voimaan 1. maaliskuuta.

Lyijyttömien metsästysluotien teho- ja painorajat muuttuvat

10.02.2020 13:13
luoteja
Valtioneuvosto on muuttanut metsästysasetusta 6. helmikuuta. Lyijyä sisältävien luotien osalta uusi asetus ei tuo muutoksia. Sen sijaan asetukseen on lisätty lyijyttömiä luoteja koskevat paino- ja osumaenergiavaatimukset. Muutokset tulevat voimaan 1. maaliskuuta.

Metsästysasetukseen tehdyt muutokset mahdollistavat metsästyksessä kevyempien, mutta tehokkaiden lyijyttömien metsästysluotien käytön. Sallittujen luotien valikoima laajenee, joten metsästäjät voivat halutessaan siirtyä käyttämään esimerkiksi kupariluoteja.

Ministeriön tiedotteen mukaan muutoksen taustalla on huoli metsästäjien ja muiden riistanlihaa nauttivien ihmisten terveydestä, sillä lyijy on myrkyllinen raskasmetalli ja lyijyluodeista jää riistanlihaan lyijyjäämiä.

–  Metsästäjäliitto pitää asetusmuutosta hyvänä, sillä se mahdollistaa metsästäjälle suuremman vapauden valita myös iskuenergialtaan marginaalisissa kaliipereissa sen, käyttääkö lyijytöntä vai lyijyllistä luotia, toteaa Metsästäjäliiton metsästysampumapäällikkö Jussi Partanen.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti metsästysasetusta on muutettu seuraavasti:

16 a § Luotiasetta koskevat yleiset vaatimukset

Riistaeläimen ampumiseen käytettävän rihlatun luotiaseen luodin osumaenergian on piipun suusta mitattuna oltava vähintään 100 joulea.

1) kettua, tarhattua naalia, mäyrää, saukkoa, metsäjänistä, rusakkoa, metsoa, teertä ja hanhea saa ampua vain aseella, jonka patruunan luodin paino on vähintään 2,5 grammaa ja osumaenergia 100 metrin päässä piipun suusta mitattuna vähintään 200 joulea tai jonka patruunan luodin osumaenergia on luodin painosta riippumatta piipun suusta mitattuna vähintään 300 joulea.

2) metsäkaurista, itämerennorppaa, hallia, kirjohyljettä, sutta, ilvestä, ahmaa, euroopanmajavaa, kanadanmajavaa ja muflonia saa ampua vain aseella, jonka patruunan: a) luodin paino on vähintään 3,2 grammaa ja osumaenergia 100 metrin päässä piipun suusta mitattuna vähintään 800 joulea; tai b) lyijyttömän luodin paino on 2,9 grammaa tai enemmän ja osumaenergia a kohdassa tarkoitetulla tavalla mitattuna vähintään 800 joulea.

3) valkohäntäpeuraa, saksanhirveä, metsäpeuraa, kuusipeuraa ja japaninpeuraa saa ampua vain aseella, jonka patruunan: a) luodin paino on vähintään 6 grammaa ja osumaenergia 100 metrin päässä piipun suusta mitattuna vähintään 2 000 joulea; b) luodin paino on 8 grammaa tai enemmän ja osumaenergia a kohdassa tarkoitetulla tavalla mitattuna vähintään 1 700 joulea; tai c) lyijyttömän luodin paino on 5,1 grammaa tai enemmän ja osumaenergia a kohdassa tarkoitetulla tavalla mitattuna vähintään 1 700 joulea.

4) hirveä, villisikaa ja karhua saa ampua vain aseella, jonka patruunan: a) luodin paino on vähintään 9 grammaa ja osumaenergia 100 metrin päässä piipun suusta mitattuna vähintään 2 700 joulea; b) luodin paino on 10 grammaa tai enemmän ja osumaenergia a kohdassa tarkoitetulla tavalla mitattuna vähintään 2 000 joulea; tai c) lyijyttömän luodin paino on 7,5 grammaa tai enemmän ja osumaenergia a kohdassa tarkoitetulla tavalla mitattuna vähintään 1 900 joulea.

Kohdissa 3 ja 4 mainittujen eläinten ampumiseen on käytettävä laajenevaa luotia.

Kuusipeuraa, saksanhirveä, japaninpeuraa, metsäkaurista, hirveä, valkohäntäpeuraa, metsäpeuraa, karhua tai villisikaa rihlatulla luotiaseella metsästettäessä ampujana saa toimia ainoastaan se, joka on suorittanut metsästyslain 21 §:ssä tarkoitetun ampumakokeen.

 

Kysyttävää? Älä epäröi ottaa yhteyttä!

Jussi Partanen
Jussi Partanen
metsästysampumapäällikkö
+358 408 451 572