Euroopan metsästäjien kattojärjestö FACE teetätti kyselytutkimuksen siitä, miten ehdotettu lyijyn totaalikielto vaikuttaisi Euroopan seitsemään miljoonaan metsästäjään. Lyijyn kieltämisen sosioekonomiset vaikutukset ovat selvästi Euroopan kemikaaliviraston tekemiä arvioita suuremmat.

Lyijyn totaalikiellon sosioekonomisista vaikutuksia aliarvioitu

10.09.2021 09:50
Euroopan metsästäjien kattojärjestö FACE teetätti kyselytutkimuksen siitä, miten ehdotettu lyijyn totaalikielto vaikuttaisi Euroopan seitsemään miljoonaan metsästäjään. Lyijyn kieltämisen sosioekonomiset vaikutukset ovat selvästi Euroopan kemikaaliviraston tekemiä arvioita suuremmat.

Laajaan kyselyyn osallistui yli 18 000 metsästäjää ja urheiluampujaa Euroopan talousalueelta. Mukana oli myös suuri määrä suomalaisia metsästäjiä ja urheiluampujia. Tärkeimpänä johtopäätöksenä on, että arviolta joka neljäs metsästäjä lopettaisi metsästyksen kokonaan, jos lyijyammusten totaalikielto toteutuu.  Lisäksi vähintään 30 % metsästäjistä metsästäisi ja harjoittelisi nykyistä harvemmin. Metsästyksen vähenemisestä aiheutuisi Euroopalle arvioitua suurempia taloudellisia tappioita.

Euroopan kemikaalivirasto ECHA itse arvioi, että 3 000 euroa on metsästäjien keskimääräinen vuotuinen metsästysbudjetti. Siten 27 jäsenvaltion taloudellinen tappio pelkästään metsästystoiminnan lopettamisen ja vähentämisen vuoksi olisi vähintään 5,7 miljardia euroa.

ECHA ei ole kuitenkaan huomioinut laskelmissaan esimerkiksi sitä, että kaikilla ampuma-aseille ei ole olemassa lyijyä korvaavaa ammusmateriaalia. Tutkimuksen mukaan 34 % ampuma-aseista ei ole yhteensopivia lyijyttömien ammusten kanssa. Näiden ampuma-aseiden vaihtoon liittyvät kertaluonteiset kustannukset voivat nousta varovaisen arvion mukaan jopa 14,5 miljardiin euroon.

Ampuma-aseiden vaihtamisesta tai muuntamisesta aiheutuvat kustannukset eivät ole ainoita metsästäjiä ahdistavia tekijöitä: noin 70 prosenttia heistä on joko ”erittäin huolissaan” tai ”huolissaan” harjoitteluun liittyvistä turvallisuusriskeistä. Lähes puolet kaikista vastaajista (46 %) ilmoitti käyttävänsä tällä hetkellä muita kuin teräkselle tarkoitettuja haulikoita. Ottaen huomioon, että nykyinen ehdotus ei pakota metsästäjiä vaihtamaan haulikoitaan, muutos aiheuttaa ison turvallisuusriskin metsästäjille.

Muita tärkeitä kysymyksiä ovat Euroopan kemikaaliviraston ehdottamat siirtymäajat, jotka ovat epärealistisia. Epärealistisia ovat myös vaatimukset, joita on mahdotonta toteuttaa ampumaradoilla. Ampumaratojen väheneminen vähentäisi myös ampumaharjoittelua.

Kustannukset voivat olla vieläkin korkeammat

Yhteenvetona voidaan todeta, että kyselyn tulokset osoittavat selkeästi miten ehdotetulla lyijykiellolla on arvioitua selvästi suuremmat sosioekonomiset vaikutukset Euroopan talousalueen metsästys- ja urheiluampumayhteisölle. Pidempi aikataulu sekä laajempi yhteistyö kaikkien sidosryhmien - ennen kaikkea metsästäjien, urheiluampujien ja asevalmistajien - kanssa ovat välttämätöntä tehokkaiden tulosten saavuttamiseksi ja rajoituksen kielteisten vaikutusten minimoimiseksi.

Jussi Partanen Suomen Metsästäjäliitosta kommentoi asiaa: ”Tämä raportti osoittaa selvästi, että ECHA on aliarvioinut pahasti lyijyammuskiellon sosioekonomiset vaikutukset eurooppalaisille metsästäjille ja urheiluampujille. Raportti on myös hyvin maltillinen, kun otetaan huomioon, että esimerkiksi pienoiskivääriin ei ole edes tarpeeksi tarkkoja korvaavia patruunoita saatavilla ja olemassa oleville aseille ei olisi enää ollenkaan käyttötarkoitusta. Lisäksi tutkimuksessa ei oteta kantaa ampumaratojen kunnostamiseen, jonka myös lopulta maksavat metsästäjät ja urheiluampujat. Kiitos kaikille tutkimukseen osallistuneille suomalaisille”.

Partasen lausunto perustuu siihen, että nyt julkaistussa sosioekonomisessa tutkimuksessa on käytetty kemikaaliviraston käyttämää 10 prosentin toimimattomuusarviota pienoiskiväärien kohdalla. Uusimpien patruunoiden käyntitestien perusteella näyttää kuitenkin siltä, että todellisuudessa 90-100 prosenttia pienoiskivääreistä on toimimattomia korvaavilla patruunoilla, sillä tarkkaa korvaavaa patruunaa ei .22 LR kaliiperiin ole olemassa. Samaa aliraportointia voidaan todeta myös haulikoiden kohdalla.

Englanninkielinen tutkimusraportti kokonaisuudessaan tästä

Kysyttävää? Älä epäröi ottaa yhteyttä!

Jussi Partanen
Jussi Partanen
metsästysampumapäällikkö
+358 40 845 1572