Suomen Metsästäjäliitto on huolissaan Euroopan komission ympäristöasioiden pääosaston (DG ENV) toiminnasta liittyen lyijyhaulien rajoittamisprosessiin kosteikoilla ja sen lähialueilla.

Lyijykieltoa yritetään runnoa läpi REACH-komitean äänestyksessä kyseenalaisin keinoin

07.05.2020 15:49
Vaihtoehtoiset lyijyhaulit
Suomen Metsästäjäliitto on huolissaan Euroopan komission ympäristöasioiden pääosaston (DG ENV) toiminnasta liittyen lyijyhaulien rajoittamisprosessiin kosteikoilla ja sen lähialueilla.

Metsästäjäliiton tietojen mukaan Euroopan komission ympäristöasioiden pääosasto lobbaa Lintu- ja luontodirektiivien asiantuntijaryhmän eli NADEGin jäseniä.  Ympäristön pääosasto on pyytänyt ”lisäämään oman maansa REACH (asetus kemikaalirekisteröinnistä, kemikaalien arvioinnista, lupamenettelyistä sekä rajoituksista) -komitean jäsenten tietoisuutta lyijyhaulikieltoasiassa ja varmistamaan positiivisen äänestystuloksen komission tiukentamaan rajoitusesitykseen”. Komission Ympäristön pääosasto on kutsunut NADEGin jäsenet edistämään myös viime vuonna alkanutta laajempaa rajoitusprosessia, joka kieltäisi mahdollisesti kaikki lyijyammukset maa-alueilla.

Metsästäjäliitto katsoo, että ohjailu on merkki virkamiesten puolueettomuuden vaarantumisesta ja samalla se on selkeästi hyvän hallintotavan vastaista.

Nykyinen komission ehdotus lyijyhaulien rajoituksesta kosteikkoalueilla sisältää useita epäkohtia, jotka pitäisi ottaa huomioon päätöstä tehtäessä. Epäkohtia liittyy ehdotuksen kiinteisiin puskurivyöhykkeisiin, lyhyeen siirtymäaikaan sekä epämääräiseen lyijyhaulien hallussapidon kieltämiseen, joka käytännössä kriminalisoisi automaattisesti kaikki lyijyhauleja mukanaan kuljettavat metsästäjät Suomessa.  Lisäksi Ramsar-sopimukseen (vesilintujen elinympäristönä kansainvälisesti merkittäviä vesiperäisiä maita koskeva yleissopimus) perustuva kosteikkojen erittäin laaja määritelmä on liian monimutkainen metsästäjien ja lainvalvojien näkökulmasta.  

Komission ehdotuksesta on keskusteltu REACH-komiteassa jo pitkään, ja seuraavan kerran REACH-komitea kokoontuu kesäkuussa 2020. Silloin on myös mahdollista, että rajoituksesta äänestetään. Myös Euroopan metsästäjien etujärjestö FACE on esittänyt huolensa siitä, että Euroopan komission ympäristöasioiden pääosasto on rikkonut demokratian sääntöjä kannustamalla asiantuntijaryhmää edistämään myönteistä mielipidettä asetusehdotuksesta.

”Euroopan unioni (EU) perustuu vahvoihin demokratian, avoimuuden ja oikeusvaltion periaatteisiin” toteaa FACEn puheenjohtaja Torbjörn Larsson FACEn kannanotossa, joka on luettavissa tästä.

Kysyttävää? Älä epäröi ottaa yhteyttä!

Jussi Partanen
Jussi Partanen
metsästysampumapäällikkö
+358 408 451 572