Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on tiedottanut tänään siitä, että lyijyhauleja ei saa käyttää metsästyksessä kosteikkoalueilla tai niiden suojavyöhykkeillä 15.2.2023 alkaen. Kielto perustuu EU:n komission tammikuussa 2021 hyväksymään lyijyhaulirajoitukseen ja se tulee voimaan koko EU:n alueella.

Lyijyhaulien käyttö kielletään kosteikkoalueilla

18.08.2022 15:04
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on tiedottanut tänään siitä, että lyijyhauleja ei saa käyttää metsästyksessä kosteikkoalueilla tai niiden suojavyöhykkeillä 15.2.2023 alkaen. Kielto perustuu EU:n komission tammikuussa 2021 hyväksymään lyijyhaulirajoitukseen ja se tulee voimaan koko EU:n alueella.

Kosteikkoalueiksi määritellään Tukesin mukaan kaikki vesialueet, rantaruohikot ja suot sekä turvemaat, jotka voivat olla vesilintujen oleskelu-, muutto- tai pesimäpaikkoja. Lisäksi 100 metrin levyinen suojavyöhyke alkaa kosteikkoalueen ulkorajasta. 

Metsästäjäliitto kritisoi määritelmän epämääräisyyttä. ”Mikäli metsästäjä käyttää lyijyä tai edes kantaa sitä mukanaan, on aina vaara, että liikkuu huomaamattaan kosteikolla tai rajoitusehdotukseen sisällytetyllä 100 metrin suojavyöhykkeellä. Edelleenkin määritelmä on epäselvä ja metsästäjällä ei ole selkeää tietoa siitä, milloin metsästäjä rikkoo lakia”, sanoo Metsästäjäliiton metsästysampumapäällikkö Jussi Partanen. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo kiellon noudattamista pistokokein vuoden 2023 aikana yhteistyössä poliisin kanssa. Poliisi vastaa metsästyslain, kuten asianmukaisten lupien valvonnasta, ja Tukes patruunoiden markkinavalvonnasta.  

Metsästyksen lisäksi lyijyhaulirajoitus koskee esimerkiksi kiellon vaikutusalueella olevia ampumaratoja, eli niissäkin lyijyhaulien käyttö on kiellettyä 15.2.2023 alkaen. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikkien haulikkoratojen toiminnanharjoittajien tulee erikseen selvittää, koskeeko kielto heidän rataansa. Lainsäädäntö ajaa näin toiminnanharjoittajat myös epätasa-arvoiseen asemaan.

Rajoitusehdotuksen epämääräisyys aiheuttaa ongelmia myös kauppiaille ja maahantuojille. Patruunat on tilattava hyvissä ajoin ennen kauden alkua ja esimerkiksi ensi kevään ratapatruunat pitäisi tilata nyt. Tilaako maahantuoja teräs- vai lyijyhaulipatruunoita mietityttää ja taloudellinen riski on merkittävä.

Kiellon tarkoituksena on vähentää ihmisten terveyteen ja ympäristöön kohdistuvia riskejä, joita kosteikkoalueilla ammuttavat lyijyhaulit aiheuttavat. Lyijy on ihmisille ja ympäristölle myrkyllinen raskasmetalli. 

Suomessa lyijyhaulien käyttö vesilintujen metsästyksessä on ollut kiellettyä vuodesta 1996. Kiellon tavoitteena on yhdenmukaistaa riskinhallintaa EU:ssa, sillä lyijyhaulien käyttöä ei ole rajoitettu kaikissa jäsenvaltioissa. Koska Suomen maapinta-alasta pelkkiä turvemaita on jo reilusti kolmannes, kiellon vaikutukset ovat Suomessa muita EU-maita suuremmat.  
Lyijyn käyttökiellon laajentamista valmistellaan Euroopan kemikaalivirastossa

Euroopan komissio on pyytänyt Euroopan kemikaalivirastoa (ECHA) arvioimaan, onko lyijyn ja lyijy-yhdisteiden sääntelyä tarvetta laajentaa. ECHA on valmistellut ehdotuksen hauleissa, luodeissa ja kalastustarvikkeissa käytettävän lyijyn markkinoille saattamisen ja käytön rajoittamiseksi. Ammusten komponentit, kuten nallit ja hylsyt, sotilas- ja viranomaiskäyttö tai ammunta sisätiloissa eivät kuulu rajoitusehdotuksen piiriin. 

Rajoitusehdotukseen voi edelleen ottaa kantaa kommentoimalla ECHAn riskinarviointikomitean (RAC) lausunnon taustalla olevaa Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA), jossa on arvioitu lyijyammusten aiheuttamaa riskiä ihmisen terveydelle. Myös ECHAn sosioekonomisesta analyysista vastaavan komitean (SEAC) lausuntoluonnosta voi vielä kommentoida 29.8.2022 asti. Lopullinen päätös rajoituksen hyväksymisestä ja sen lisäämisestä REACH-asetukseen tehdään Euroopan komission REACH-komiteassa, jossa kaikki jäsenmaat ovat mukana. 

Lisätietoja:


Komission asetus (EU) 2021/57Linkki toiselle sivustolle, Avautuu uudessa välilehdessä (lyijyhaulien käyttö kosteikkoalueilla ja niiden läheisyydessä) 

Ammusten, luotien ja kalastustarvikkeiden sisältämä lyijy (ECHAn verkkosivuilla, en)

Rajoitusmenettelyn kuvaus (ECHAn verkkosivuilla)

Ajankohtaista lyijystä Metsästäjäliiton verkkosivuilla 
 

Lisätietoja Tukesista:
Ryhmäpäällikkö Jouni Räisänen, 029 5052 098 (markkinavalvonta)
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Ryhmäpäällikkö Pauli Kärkkäinen, puh. 029 5052 074 
Ylitarkastaja Mervi Assmann, puh. 029 5052 039
sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimiattukes.fi