Metsästäjäliitto on valinnut vuoden metsästysseuraksi Laakajärven Riistamiehet ry:n. Vuoden metsästysseuran tunnustuksella Metsästäjäliitto haluaa nostaa esiin hyviä metsästysseurojen käytäntöjä ja toimintatapoja.

Laakajärven Riistamiehet valittu vuoden metsästysseuraksi

12.05.2020 07:51
Metsästäjäliitto on valinnut vuoden metsästysseuraksi Laakajärven Riistamiehet ry:n. Vuoden metsästysseuran tunnustuksella Metsästäjäliitto haluaa nostaa esiin hyviä metsästysseurojen käytäntöjä ja toimintatapoja.

"Laakajärven Riistamiehet ovat aktiivisia metsästäjiä ja seurassa metsästystä harjoitetaan hyvin monipuolisesti aina pienriistasta suurriistaan. Jäsenet ovat ahkeria arkiluonnon hoitajia ja huolehtivat metsästysalueidensa riistanhoitotyöstä. Uusimpana riistanhoitomuotona Riistamiehet on lähtenyt mukaan soidenennallistamistoimintaan, jossa pyritään parantamaan riekon ja teeren elinolosuhteita. Hirvenmetsästyksen osalta seura on ollut luomassa kolmen muun metsästysseuran kanssa Sotkamon pitkäaikaisimman hirviyhteislupa-alueen, joka on voimassa edelleen", Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Jaakko Silpola kertoo valinnan perusteista.

"Tällä hetkellä ei voi puheenjohtajana olla muuta kuin ylpeä seurastaan ja sen jäsenistä, jotka ovat omilla pitkäjänteisillä toimillaan tämän mahdollistaneet. Riistamiesten puolesta haluan kiittää saamastamme tunnustuksesta vuoden metsästysseurana", sanoo Laakajärven Riistamiesten puheenjohtaja Jukka Tuikka.

Vireä viisikymppinen seura

Laakajärven Riistamiehet näki virallisesti päivänvalon jo viisikymmentä vuotta sitten eli vuonna 1968. Seura on yksi Sotkamon suurimmista, niin jäsenmäärältään kuin maa-alueiltaan. Seuran maa-alueet sijaitsevat eteläisen Sotkamon saloseuduilla, Laakajärven kylässä.  Seura on omalla toiminnallaan parantanut ihmisten mielikuvaa metsästyksestä ja metsästäjistä. Seura harjoittaa metsästysseuratoimintaa perinteitä kunnioittaen ja samalla uudistuen.

114 jäsentä käsittävässä seurassa onkin avoin ja rohkea jäsenpolitiikka, jolla tavoitellaan jäsenmäärän pitämistä vahvana siten, että tulevaisuuden haasteisiinkin voidaan vastata. Jäsenpolitiikan avoimuudesta kertoo se, että nuoria alle 30- vuotiaita jäseniä on seuraan otettu viimeisen viiden vuoden aikana jo kymmenkunta. Naisia on mukana seuran jäsenistössä puolenkymmentä. Laakajärven Riistamiesten toiminta-alue on noin 10 000 hehtaaria.

Riistamiehet ovat tätä nykyä myös Kainuun kennelpiirin jäsenseura, jonka seurauksena on syksyisin ryhdytty järjestämään koirakokeita.
”Koirametsästys on metsästysseurassa tärkeässä roolissa ja sen arvostus on pyrittävä ylläpitämään ja turvaamaan se tulevaisuudessakin”, seuran puheenjohtaja tähdentää. ”Tällä hetkellä suurin huoli ja uhkakuva koiraharrastuksellemme on epäonnistunut susipolitiikka. Tulevalle syksylle lisää haastetta tuo susien pantaseurannan päättyminen. Metsästysalueemme sijaitsevat keskeisimmillä susialueilla ja pantaseuranta on mahdollistanut edes jonkinlaisen riskin arvioinnin mihin koiransa irti laskee.”

Tuikan mielestä susikanta on yksinkertaisesti liian suuri. ”Asialla on iso merkitys paitsi metsästysseuroille myös rotujärjestöjen toimintaan. Käyttökokeiden järjestäminen ja suunnittelu on vaikeutunut. Esimerkiksi Riistamiesten alueella olisi kohtuulliset koemaastot niin lintu- kuin hirvikokeeseenkin, mutta moni pelkää koiransa menettämistä. Pitkässä juoksussa tällä on kerrannaisvaikutukset koirien jalostustoimintaan ja koiraharrastajamääriin.”

”Myös Riistanhoitoyhdistyksissä pohditaan, miten voidaan täyttää niille kuuluvat velvoitteet hirvikannan verotussuunnitelmien toteuttamisessa ja suurriistavirka-aputehtävissä. Tällä hetkellä ei ole käytössä sellaisia keinoja, joilla tilanteeseen saataisiin nopeasti helpotusta. On perustettu työryhmiä, pidetty keskustelutilaisuuksia ja kehitetty turvavarusteita, mutta näillä yritetään hoitaa vain oireita eikä itse ongelmaa. Metsästysharrastus koirineen on ikiaikainen perinne, jota tulee vaalia.”

Riistamiehet ovat kehittäneet ja ottaneet käyttöön seuratoimintapisteytyksen, jolla on entisestään pyritty kohottamaan jäsenten aktiivisuutta ja saamaan jäsenet osallistumaan seuran eri toimintoihin. Seura järjestää jäsenilleen vuosittain muassa pienpetokilpailun, jäsenten yhteisen talvipäivän pilkkikilpailuineen, kesä- ja syys talkoot, hirvipeijaiset sekä metsästyskauden päätteeksi pidettävät erätulet. Myös yhteistyö eri sidosryhmien kanssa on toimivaa ja Riistamiehet ovat mukana monenlaisissa toiminnoissa eri yhdistyksissä.

Vuoden metsästysseura palkittiin Metsästäjäliiton liittokokouksessa kunniakirjalla ja reliefillä.

Lisätietoja:

Laakajärven Riistamiesten puheenjohtaja Jukka Tuikka, puh. 044 360 3178
jukkatuikkaathotmail.com

Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Jaakko Silpola, puh. 050 406 4836, jaakko.silpolaatmetsastajaliitto.fi ()