Metsästäjäliitto on valinnut vuoden metsästysseuraksi Kurikan Metsästysseuran. Vuoden metsästysseuran tunnustuksella Metsästäjäliitto haluaa nostaa esiin hyviä metsästysseurojen käytäntöjä ja toimintatapoja.

Kurikan Metsästysseura valittu vuoden metsästysseuraksi

28.04.2021 08:38
Metsästäjäliitto on valinnut vuoden metsästysseuraksi Kurikan Metsästysseuran. Vuoden metsästysseuran tunnustuksella Metsästäjäliitto haluaa nostaa esiin hyviä metsästysseurojen käytäntöjä ja toimintatapoja.

"Kurikan Metsästysseura ry on tehnyt pitkäjänteistä työtä toiminta-alueellaan metsästysmahdollisuuksien ylläpitämiseksi sekä seuratoiminnan kehittämiseksi. Viime aikoina Kurikan Metsästysseura on kehittänyt erityisesti nuorisotoimintaa ja siihen liittyviä asioita. Uusien jäsenten mukaan ottaminen toimintaan on tuonut uusia ajatuksia ja painopistealueita mukaan, perinteisiä toimintatapoja unohtamatta. Onnistuneesti järjestetyt Metso-nuortenleirit, uusien ampumalajien ottaminen mukaan toimintamuotoihin ja johtoryhmän nuorentuminen kertovat omalta osaltaan tästä", Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Jaakko Silpola kertoo valinnan perusteista.

Kurikan Metsästysseuralla on esimerkillisen nuorisotyön lisäksi kattavaa kennel-, ampumaharrastus- ja talkootoimintaa, hyvät maanomistajasuhteet ja arvostettavaa sidosryhmäyhteistyötä esimerkiksi seurakunnan kanssa”, kiittää toiminnanjohtaja Silpola.

”Seurassamme on tällä hetkellä aktiivisia toimikuntia ja jaostoja, jotka haluavat kehittää omaa toimintaansa. Nuorten kanssa pyrimme tekemään jatkossakin töitä ja saamaan hienolle harrastusmuodolle jatkumoa myös tulevaisuudessa. Tällainen palkinto varmasti lisää motivaatiota entisestään. Katse täytyy suunnata hieman kauemmas eikä ajatella aina vain seuraavaa vuotta. Vuoden Metsästysseuraksi valinta on otettu ilolla vastaan seurassamme”, sanoo Kurikan Metsästysseuran puheenjohtaja Tommi Teerimäki.

Seura nuorentuu vauhdilla

Kurikan Metsästysseura ry on perustettu 1927. Seuran jäsenmäärä on tällä hetkellä 626, ja viime vuosina jäseneksi on liittynyt yhä enemmän nuoria ja naisia.  Seuran hallituksen keski-ikä on Teerimäen mukaan laskenut viimeisen kymmenen vuoden aikana yli viidestäkymmenestä ikävuodesta neljäänkymmeneenkahteen. Seurassa jatketaan edelleen päämäärätietoisesti tavoitteellista työtä nuorisotoiminnan kehittämiseksi.

Seura aloitti nuorisotyön huomatessaan aktiivijäsenien ikääntyvän. Tuolloin seura päätti aloittaa eräkerhotoiminnan, joka on suunnattu 8−14-vuotialle nuorille. Seura järjestää nuorille myös Metsästäjäliiton kanssa yhteistyössä Metso-leirejä. Vuosittain järjestettävät perhepäivät ovat osoittautuneet myös suosituiksi.

Vuoden metsästysseura palkitaan myöhemmin Metsästäjäliiton kunniakirjalla ja reliefillä.

Lisätietoja:

Kurikan Metsästysseura, puheenjohtaja Tommi Teerimäki, puh. 050 410 3250, tommi.teerimakiatgmail.com
Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Jaakko Silpola, puh. 050 406 4836, jaakko.silpolaatmetsastajaliitto.fi

Lue lisää Kurikan Metsästysseurasta Jahtimediasta: https://jahtimedia.fi/nuoret/ovet-avoinna-nuorille-kurikassa