Kunnille tarjotaan mahdollisuus saada paikkakunnalleen kansainvälisesti kiinnostava eräkulttuurin museo ja vahvistaa aktiivisen luontokaupungin imagoa. Hankkeesta kiinnostuneista kunnista valitaan maksimissaan neljä jatkosuunnittelua varten.  

Kuntien välinen kilpailu Erä- ja luontokulttuurikeskuksen sijaintipaikasta alkoi

18.11.2020 07:53
Kunnille tarjotaan mahdollisuus saada paikkakunnalleen kansainvälisesti kiinnostava eräkulttuurin museo ja vahvistaa aktiivisen luontokaupungin imagoa. Hankkeesta kiinnostuneista kunnista valitaan maksimissaan neljä jatkosuunnittelua varten.

 

Suomeen on syntymässä uusi kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä Erä- ja luontokulttuurimuseo. Päämääränä on rakentaa metsästyksen, kalastuksen, luonnontuotteiden keräilyn, retkeilyn ja yleisesti ottaen luonnon virkistyskäytön ja sen kestävän hyödyntämisen kokemisen ja esittelyn keskus. Uuden museon tavoitteena on 100 000 kävijää vuodessa ja viiden miljoonan euron vuotuiset aluetaloudelliset vaikutukset.

Hankkeen taustalla ovat Suomen Metsästysmuseo ja Suomen Kalastusmuseoyhdistys. Ne käynnistivät maa- ja metsätalousministeriön erityisavustuksella sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ja Museoviraston tukemana vuoden 2020 alussa hankkeen luonnon virkistyskäyttömuotoja yhdistävän uuden museon aikaansaamiseksi.

 Lue lisää: https://www.metsastysmuseo.fi/kuntien-valinen-kilpailu-era-ja-luontokulttuurikeskuksen-sijaintipaikasta-alkoi/

Hankkeen sisältöä esittelevät internetsivut julkaistiin 16.11.2020. https://www.eraluontomuseo.fi/