Tukes on tarkentanut tulkintaohjetta ampumaradoilla noudatettavista ohjeistuksista, jos haulikkoradan ampumapaikka on kosteikon 100 metrin suojavyöhykkeen sisällä. Uudessa tulkintaohjeessa on mahdollista huomioida myös ampumasuunnat ampumaradoilla.

Kosteikkorajoituksen vaikutukset haulikkoradoille

17.02.2023 07:08
Tukes on tarkentanut tulkintaohjetta ampumaradoilla noudatettavista ohjeistuksista, jos haulikkoradan ampumapaikka on kosteikon 100 metrin suojavyöhykkeen sisällä. Uudessa tulkintaohjeessa on mahdollista huomioida myös ampumasuunnat ampumaradoilla.

”Tukes on ottanut huomioon lähettämiämme esimerkkikarttoja, joissa osoitettiin, miten suhteettomiin tilanteisiin se radoilla johtaisi”, sanoo Metsästäjäliiton metsästysampumapäällikkö Jussi Partanen.

Tukesin ohje (14.2.2023) on nyt seuraava:

Tarkennetun Tukesin ohjeen mukaan metsästäjän tulee noudattaa kulloistenkin olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta liikuttaessa vesilintujen elinympäristöiksi soveltuvilla alueilla ja niiden suojavyöhykkeillä. Tämä edellyttää korostunutta selvillä oloa metsästysmaastosta, jos käytössä on lyijyhaulit.

Sama velvoite tuntea riittävästi ampuma-alueen olosuhteet (m. linnustoa ja kasvillisuutta) koskee myös ampumaratojen sijoittamista sekä niitä, jotka muulloin käyttävät aseita ulkotiloissa. (esim. ampumaurheilijat ja -harrastajat) ottaen huomioon, että aseenkäyttö joka tapauksessa vaatii erityistä huolellisuutta ja valmistautumista, jotta voidaan varmistaa, ettei toiminnasta aiheudu vaaraa ympärillä oleville. Jos ampumaratojen valvontaa priorisoidaan riskiperusteisesti, voidaan ampumapaikkojen sijainnin sijaan huomioida ampumasuunnat: ampumasuunnan ollessa kosteikkoalueelta poispäin, riski haulien päätymiseen kosteikkoalueelle on hyvin pieni, vaikka ampumapaikka sijaitsisi alle 100 metrin etäisyydellä kosteikkoalueesta.

Kysyttävää? Älä epäröi ottaa yhteyttä!

Jussi Partanen
Jussi Partanen
metsästysampumapäällikkö
+358 40 845 1572