Kosteikko perustetaan useimmiten perustajan omaan motiiveihin perustuen, eikä sillä tavoitella taloudellista hyötyä. Ei-tuotannollinen investointituki ei itsessään motivoi kosteikon perustamiseen, mutta varmasti moni maatalousympäristön kosteikko jäisi perustamatta ilman tukimuotoa.

Kosteikkojen perustaminen kiinnostaa monia tilallisia

09.06.2020 13:58
Kosteikko perustetaan useimmiten perustajan omaan motiiveihin perustuen, eikä sillä tavoitella taloudellista hyötyä. Ei-tuotannollinen investointituki ei itsessään motivoi kosteikon perustamiseen, mutta varmasti moni maatalousympäristön kosteikko jäisi perustamatta ilman tukimuotoa.

Kosteikkotyö kiinnostaa valtakunnallisesti ja kosteikoita perustetaan kaikenkokoisilla maatiloilla, tuotantosuunnasta riippumatta. Kosteikoiden moninaiset hyvät vaikutukset tunnetaan, mutta käytännönläheiselle neuvonnalle olisi tarvetta. Nämä tiedot selviävät Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) agrologiopiskelija Lotta Kovaljeffin tuoreesta opinnäytetyöstä.  Opinnäytetyö käsittelee ei-tuotannollisten kosteikkotukien kehittämistarpeita uudelle EU:n ohjelmakaudelle.

Kosteikoilla ei tavoitella taloudellista hyötyä

”Kosteikko perustetaan useimmiten perustajan omaan arvomaailmaan pohjautuen, eikä sillä tavoitella taloudellista hyötyä”, Lotta Kovaljeff kertoo.  Metsästäjillä suurin yksittäinen motiivi kosteikon perustamiselle on omien metsästysmahdollisuuksien parantaminen. Metsästystä harrastamattomilla kosteikon perustamisen motiivina on usein halu kantaa vastuu omasta ympäristöstä, kuten lähivesistöjen tilasta. Ei-tuotannollinen investointituki ei itsessään motivoi kosteikon perustamiseen, mutta toisaalta moni maatalousympäristön kosteikko jäisi perustamatta ilman tätä tukimuotoa.

Kosteikot ovat samaan aikaan yksiä maailman rikkaimmista, mutta uhanalaisimmista ekosysteemeistä. Erityisesti maatalousalueelta kosteikoita on kuivattu tuottavaksi maatalousmaaksi ja maatalousalueiden luonto on yksipuolistunut. Samaan aikaan monet kosteikkoympäristön lintulajit ovat taantuneet.

Opinnäytetyö perustui nettikyselyyn, joka suunnattiin kosteikon perustaneille tai sitä suunnitteleville. Kyselyn tuloksia on mahdollista käyttää tulevan ohjelmakauden tukiehtoja päivitettäessä. Opinnäytetyön tilaajana oli Suomen Metsästäjäliitto. Kyselyyn vastaajien kesken arvottiin Metsästäjäliiton lahjoittama Uovision-riistakamera. Sen voitti Hanna Rantala, Vaskivedeltä.

Lue koko tutkimus: https://www.theseus.fi/handle/10024/336945  

Kysyttävää? Älä epäröi ottaa yhteyttä!

Ere Grenfors
Ere Grenfors
luonnon- ja riistanhoitopäällikkö
+358 505 698 916
seuratoiminta, lakiasiat