Euroopan unionin neuvosto hyväksyi 2.12. päättyneessä kirjallisessa äänestyksessä komission ehdotuksen, jolla kielletään lyijyhaulien käyttö kosteikoilla ja niiden läheisyydessä.

Komission lyijyhaulirajoitus vahvistettiin Euroopan unionin neuvostossa

03.12.2020 18:54
Euroopan unionin neuvosto hyväksyi 2.12. päättyneessä kirjallisessa äänestyksessä komission ehdotuksen, jolla kielletään lyijyhaulien käyttö kosteikoilla ja niiden läheisyydessä.

Äänestystulos tarkoittaa sitä, että lyijyhaulien käyttö kosteikoilla ja 100 metrin suojavyöhykkeellä päättyy koko Euroopan unionin alueella siirtymäajan jälkeen vuodenvaihteessa 2022-2023.

Totaalilyijyhaulikielto ei ole vaihtoehto

Siirtymäaika on Suomen kohdalla joko 24 tai 36 kuukautta riippuen siitä, valitseeko Suomi niin sanotun Ramsar-määritelmän mukaisen rajoituksen vai totaalilyijyhaulikiellon. Suomen Metsästäjäliiton mielestä totaalilyijyhaulikielto ei ole vaihtoehto. Vaikka ylilaaja kosteikon määritelmä rajaakin suuria alueita Suomessa pois lyijyhaulien käytöstä, jättää se kuitenkin mahdollisuuden käyttää lyijyhauleja esimerkiksi ampumaradoilla, jotka eivät ole Ramsar-alueiden vaikutuspiirissä.  

”Lyijyhauleja on voitava käyttää myös kosteikoiden ulkopuolella muun muassa variksien ja sepelkyyhkyjen pyynnissä”, toteaa Metsästäjäliiton metsästysampumapäällikkö Jussi Partanen.

Lyijyn käyttöä on rajoitettu jo 22 EU:n jäsenvaltiossa. Suomessa lyijyhaulit kiellettiin vesilintujen metsästyksessä jo vuonna 1996. Tuleva lyijyhaulirajoitus sisältää lukuisia ongelmia, kuten kansalaisen syyllisyysolettaman.

Suomi ei vastustanut esitystä enää neuvostossa

Suomi vastusti komission ehdotusta REACH-komitean äänestyksessä 3.9.2020 valtioneuvoston virallisen kannan mukaisesti. Nyt pidetyssä neuvoston äänestyksessä Suomi kuitenkin äänesti ehdotuksen puolesta. Samaan aikaan Ruotsi taas muutti kantaansa ja äänesti esitystä vastaan.

”Vaikka asia ei olisi tästä muuttunut, niin Suomen olisi pitänyt äänestää ehdotusta vastaan kuten se teki REACH-komiteassa. Komission ehdotus on suhteeton ja oikeusperiaatteiden vastainen”, Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Jaakko Silpola toteaa.

Lisätietoja:

Metsästäjäliitto, metsästysampumapäällikkö Jussi Partanen, puh. 040 845 1572, jussi.partanenatmetsastajaliitto.fi