Europarlamentaarikot äänestivät komission lyijyhaulien rajoittamista kosteikoilla -ehdotusta vastaan tehdyistä kahdesta esityksestä 24. ja 25. marraskuuta. Molemmat vastalauseet kaatuivat parlamentissa.

Komission lyijyhaulirajoitus ei kaatunut Euroopan parlamentissa

26.11.2020 11:40
Europarlamentaarikot äänestivät komission lyijyhaulien rajoittamista kosteikoilla -ehdotusta vastaan tehdyistä kahdesta esityksestä 24. ja 25. marraskuuta. Molemmat vastalauseet kaatuivat parlamentissa.

Äänestystulos tarkoittaa sitä, että rajoitusehdotus etenee nyt Euroopan neuvoston käsiteltäväksi. Komission rajoitusehdotuksen kaatuminen siellä tulee olemaan vaikeaa, koska alun perin vain viisi jäsenmaata vastusti komission ehdotusta. ”Eurooppalaisen lainsäädännön pitäisi olla toimivaa ja ymmärrettävää, mutta tätä nyt hyväksytty ehdotus ei ole”, toteaa Metsästäjäliiton Jussi Partanen.

Suomi vastusti alusta alkaen ehdotusta

Metsästäjäliitto on tehnyt sitkeästi työtä lyijyhaulien käyttöä kosteikoilla kieltävää esitystä vastaan useiden sidosryhmien kanssa vuosien ajan. Kielto rajoittaisi Suomen oloissa suhteettomasti metsästystä ja urheiluammuntaa. Komission ehdotus on kohtuuton ja loukkaa yli 10 miljoonan eurooppalaisen metsästäjän ja urheiluampujan perusoikeuksia.

Metsästäjäliiton mielestä lyijyhaulien käytön rajoittaminen kosteikoilla on tarpeen, jotta vesilinnut eivät söisi lyijyhauleja ruokansa mukana. Lyijyn käyttöä on rajoitettu jo 22 EU:n jäsenvaltiossa. Suomessa lyijyhaulit kiellettiin vesilintujen metsästyksessä jo vuonna 1996.

Komission ehdotus kieltää lyijyhaulit sisältää kuitenkin lukuisia ongelmia, kuten kansalaisen syyllisyysolettaman ja suhteettoman laajan kosteikkomääritelmän. Suomi vastusti ehdotusta REACH-komitean käsittelyissä, mutta 3.9.2020 pidetyssä äänestyksessä komission ehdotus sai taakseen tarvittavan äänienemmistön.

Valmisteilla toinen lyijyyn liittyvä kielto

Euroopan unionissa on parhaillaan valmisteilla myös toinen, laajempi lyijyyn liittyvä kielto, jolla rajoitettaisiin lyijystä valmistettujen haulien sekä luotien käyttöä kaikissa ympäristöissä. Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) rajoitusehdotus ns. totaalikiellon osalta julkaistaan tammikuussa 2021.

Suomen Metsästäjäliitto haluaa kiittää kaikkia meppejä, jotka tukivat eurooppalaisia metsästäjiä ja urheiluampujia tiistain ratkaisevassa äänestyksessä.

Lisätietoja:

Metsästäjäliitto, metsästysampumapäällikkö Jussi Partanen, puh. 040 845 1572, jussi.partanenatmetsastajaliitto.fi