FACE: Komissiolta esitys pakollisesta luonnon ennallistamisesta | Suomen Metsästäjäliitto

FACE: Komissiolta esitys pakollisesta luonnon ennallistamisesta

22.06.2022 19:38

The European Federation for Hunting and Conservation (FACE) suhtautuu myönteisesti Euroopan komission uuteen  ehdotukseen luonnon ennallistamisesta. Komission mukaan kyse on biodiversiteettikriisistä eli luonnon monimuotoisuuden heikkenemisestä ja lajikadosta. 

Tämä on FACEn mukaan kaikkien aikojen ensimmäinen säädös, jolla nimenomaisesti pyritään ennallistamaan Euroopan luontoa, korjaamaan 80 prosenttia huonokuntoisista eurooppalaisista elinympäristöistä ja palauttamaan luonnontila erilaisiin ekosysteemeihin, kuten metsiin, maatalousmaahan ja makean veden ekosysteemeihin.

Suomessa tällaisia alueita on noin 12 miljoonaa hehtaaria, kolmasosa pinta-alasta. Ennallistaminen koskee tästä niitä alueita, joiden luontoa on muutettu ihmistoiminnalla.

FACEn mukaan lain pitäisi tuoda merkittäviä etuja pienriistalle maatalouden ekosysteemeissä. Vesilintujen osalta myös kosteikkojen ennallistamistavoitteet, mukaan lukien turvemaat ja joet, tuottavat merkittäviä tuloksia.

FACEn uutinen: https://www.face.eu/2022/06/new-nature-restoration-law-published/

Biodiversity manifesto