Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan poliisi ei voi hylätä ase-lupahakemusta sillä perusteella, että luvan hakijalla on jo useita ampuma-aseita.

KHO linjaisi ettei aseiden määrä lähtökohtaisesti ole aseluvan hylkäämisperuste

11.12.2021 08:20
Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan poliisi ei voi hylätä ase-lupahakemusta sillä perusteella, että luvan hakijalla on jo useita ampuma-aseita.

Korkeimman hallinto-oikeuden tuoreen päätöksen mukaan Itä-Suomen poliisilaitos toimi lainvastaisesti hylätessään metsästyksen harrastajan aselupahakemukset sillä perusteella, että metsästäjällä oli jo ennestään hallussapitolupa kuudelletoista ampuma-aseelle. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että poliisilaitos ei ollut voinut mainitsemillaan perusteilla jättää myöntämättä kyseisiä hankkimis- ja hallussapitolupia.

Lue koko päätös KHO:n sivulta.