Metsästäjäliitto on julkaissut Kestävän riistanruokinnan ohjeet -oppaan, jonka avulla liitto haluaa neuvoa ja ohjata metsästäjiä eettiseen metsästykseen.

Kestävän riistanruokinnan ohjeet -opas on julkaistu

21.06.2023 15:33
Metsästäjäliitto on julkaissut Kestävän riistanruokinnan ohjeet -oppaan, jonka avulla liitto haluaa neuvoa ja ohjata metsästäjiä eettiseen metsästykseen.

Oppaan vesilintuosassa perehdytään vesilintujen ruokintaan sekä ruokinnalta pyytämiseen kestävästi, unohtamatta tavoitetta parantaa vesilintukantoja. Valkohäntäpeuraa käsittelevässä osassa kestävän ruokinnan tavoite tihentymäalueilla on toimia merkittävänä pyynnin apuvälineenä, tukematta kannan kasvua. Molemmissa oppaan osissa tavoitteena on ohjata ruokintatoimintaa entistä kestävämpään toimintakulttuuriin ilman lakimuutoksia.

Oppaan tärkeimmät viestit ovat metsästettävien vesilintujen osalta kohdistaa pyynti elinvoimaisiin lajeihin, välttää taantuneiden lajien metsästystä ja toimia pyyntimäärän suhteen kestävästi. Ruokinnan toteutuksessa kiinnitetään huomiota sijainnin turvallisuuteen, lintujen terveyteen ja haittojen vähentämiseen kuten pienpetopyyntiin. Valkohäntäpeuran kestävässä ruokinnassa kiinnitetään huomiota turvallisuuteen, oheishaittojen minimointiin, valikoivaan tehokkaaseen pyyntiin ja ruokinnan toteuttamiseen kantaa kasvattamatta.

Eettisesti ja kestävästi hoidettu riistaruokinta on oleellinen osa riistanhoitotyötä. Oppaalla pyritään lisäämään tietoa kestävästä riistaruokinnan toteutta­misesta ja ylläpitämään metsästyksen hyväksyttävyyttä.

Tämän Metsästäjäliiton laatiman ja tuottaman oppaan sisällöstä on konsultoitu Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton kenttäjohtaja Timo Leskistä, Suomen ammattiriistanhoitajat ry:n puheenjohtaja Ari Puolakoskea sekä Maanomistajain liiton puheenjohtaja Sebastian Sohlbergia.

Oppaan löydät alta linkin takaa:

Kestävän riistaruokinnan-opas ja liiton sivuilta metsästäjälle, oppaat osiosta.

Kysyttävää? Älä epäröi ottaa yhteyttä!

Teemu Simenius
Teemu Simenius
järjestöpäällikkö
+358 50 331 5330
seuratoiminta, lakiasiat