Metsästäjäliitto tukee maa- ja metsätalousministeriön esitystä, jossa metsäkanalintujen metsästykseen ehdotetaan laajalti pitkää metsästyskautta. Toisaalta osalla kanalintulajeista ja maamme kunnista metsästys kiellettäisiin esityksen mukaan kokonaan tai metsästysaikaa lyhennettäisiin.

Kanalinnuille esitetään monin paikoin täyttä metsästyskautta

24.08.2020 11:50
Metsästäjäliitto tukee maa- ja metsätalousministeriön esitystä, jossa metsäkanalintujen metsästykseen ehdotetaan laajalti pitkää metsästyskautta. Toisaalta osalla kanalintulajeista ja maamme kunnista metsästys kiellettäisiin esityksen mukaan kokonaan tai metsästysaikaa lyhennettäisiin.

Lausunnon kohteena olevan asetusesityksen perusteella metson, teeren, pyyn ja riekon metsästysaikoja säädellään metsästysvuonna 2020-21 alueellisesti vaihtelevasti. Ministeriö esittää syyskuun 10. päivänä alkavan metsäkanalintujen metsästyskauden metsästysaikoihin erityisesti metsolle ja teerelle osalla alueista hyvän kannankehityksen johdosta pitkää metsästyskautta. Osalla kanalinnuista ja alueista metsästys taas kiellettäisiin kokonaan ja osalla metsästysaikaa lyhennettäisiin. Riekon metsästys sallittaisiin edelliskauteen verrattuna hieman laajemmalla alueella Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla, mutta riekko olisi edelleen muualla maassa rauhoitettu.

Riistakolmiolaskentojen perusteella metsäkanalintujen kannat jatkavat edelleen pääosin nyt useamman vuoden kestänyttä voimakastakin nousua monilla alueilla.

 ”Laskennoissa havaitut lajien tiheydet ja poikasosuudet olivat korkeat, paikoin jopa lähes kolmiolaskentojen huippuvuosien tasolla. Tämä kertoo hyvin onnistuneesta lisääntymisestä, johon varmaankin vaikutti erityisesti kesäkuun suotuisat sääolosuhteet. Tietyissä osissa maata kannat ovat kuitenkin edelleen alhaisella tasolla, mutta siihen on asetusesityksessä reagoitu perustellusti rajoituksin.”, kiteyttää Metsästäjäliiton luonnon- ja riistanhoitopäällikkö Ere Grenfors.

 

Latvalinnustus jatkuu ensi talvenakin

Suomalaisen perinteisen metsästyskulttuurin osalta merkittävää on, että urosteeren ja urosmetson talvimetsästystä eli latvalinnustusta ollaan sallimassa nyt tammikuussa 2021 toista kertaa vuosikymmeniin. Edellisen metsästyskauden latvalinnustuskokemusten perusteella voidaan perustellusti todeta, että metsästysmuoto on lyhyen päivän ja muiden olosuhteiden vuoksi niin vaativa, ettei se ei oikein toteutettuna vaaranna kanalintukantojen kestävyyttä. Sekä metson että teeren osalta syyskuulta tammikuun loppuun asti kestävä, pitkä metsästyskausi talvijahteineen toteutui pohjoisimmassa Suomessa ennen viime kautta edellisen kerran vuonna 1965.

Kattavat riistatietoaineistot antavat erinomaiset mahdollisuudet säätää tarkoituksenmukaiset metsästysajat aina tietylle alueelle tuoreen ja ajantasaisen tiedon pohjalta. Metsästäjäliitto haluaa esittää lämpimät kiitokset niin järjestelmän luomisesta ja ylläpidosta vastaaville tahoille, kuin korvaamattoman arvokkaan panoksen antaville riistatiedon tuottajille eli riistakolmioita vuodesta toiseen sinnikkäästi laskeville metsästäjille.

 

Vanhojen lintujen pyyntiä tulee välttää

Vaikka metsäkanalinnut voivat pääsääntöisesti hyvin, metsästäjien on kuitenkin tärkeää muistaa, että kannan verotus tulee kohdistaa juuri nuoriin lintuihin.
”Vanhoja lintuja tulee säästää, sillä ne ovat kannan arvokkain ja tuottava osa. Teeren syyssoitimelta metsästystä tulee myös välttää, sillä erityisesti soidinpyynti altistaa lisääntyvät yksilöt helposti liian voimakkaan metsästysverotuksen kohteeksi. Mitä suurempana ja elinvoimaisempana soidin saadaan säilytettyä, sitä paremmin se houkuttaa pesiviä naaraita alueelle”, Ere Grenfors toteaa.

 

Lisätietoja:

Luonnon ja riistanhoitopäällikkö Ere Grenfors, puh. 050 569 8916 ,ere.grenforsatmetsastajaliitto.fi

Linkki lausuntoon