Metsästäjäliitto avustaa juridisilla perusteluteksteillä niitä ilvesluvan saaneita, jotka ovat saaneet poikkeusluvasta tehdyn valituksen takia vastinepyynnön hallinto-oikeudelta.

Metsästäjäliitto avustaa ilvesluvan saaneita valitusvastineen laatimisessa

15.11.2023 10:15
Metsästäjäliitto avustaa juridisilla perusteluteksteillä niitä ilvesluvan saaneita, jotka ovat saaneet poikkeusluvasta tehdyn valituksen takia vastinepyynnön hallinto-oikeudelta.

Metsästäjäliiton saaman tiedon mukaan hallinto-oikeudet ovat äskettäin pyytäneet valituksenalaisista ilveksen kannanhoidollisista poikkeusluvista vastinetta kyseisten lupien haltijoilta. Tulevalle talvelle ilveksen kannanhoidollisin perustein myönnetyistä poikkeusluvista tehtiin Suomessa kaikkiaan toistasataa valitusta.

Liiton yhteistyöjuristi on nyt laatinut ilvesluvansaajien käyttöön vastineeseen tarvittavan perustelutekstin. Yleisluontoista vastineen juridista perustelutekstiä kannattaa mahdollisuuksien mukaan vielä täydentää kyseisen alueen yksityiskohtaisilla lisätiedoilla. Vastine toimitetaan vastinepyynnön mukaiseen osoitteeseen hallinto-oikeuteen.

Lataa teksti Word-dokumenttina