Metsästäjäliiton mukaan metsästäjien havainnot tukevat arviota ilveskannan kasvusta. Kanta-arvion oletuksena on, että ilvespentueet vaativat vähintään 20 kilometrin etäisyyden toisistaan, kun taas metsästäjien havaintojen perusteella niitä voi olla selvästi tiheämmässä. Metsästäjäliitto esittää, että kanta-arvion menetelmää päivitetään ensi talvena kattavalla lumijälkilaskennalla ja riistakamerahavaintojen hyödyntämistä kehittäen.

Ilveksen kanta-arviomenetelmää on päivitettävä

04.05.2023 10:13
Metsästäjäliiton mukaan metsästäjien havainnot tukevat arviota ilveskannan kasvusta. Kanta-arvion oletuksena on, että ilvespentueet vaativat vähintään 20 kilometrin etäisyyden toisistaan, kun taas metsästäjien havaintojen perusteella niitä voi olla selvästi tiheämmässä. Metsästäjäliitto esittää, että kanta-arvion menetelmää päivitetään ensi talvena kattavalla lumijälkilaskennalla ja riistakamerahavaintojen hyödyntämistä kehittäen.

Metsästäjäliiton jäseniltään saamien havaintojen mukaan ilveskanta kasvaa, kuten tänään 4.5.2023 julkistettu kanta-arviokin osoittaa. Metsästäjien mielestä ilveksiä voi olla kuitenkin enemmän, kuin mitä kanta-arviossa arvioidaan. Näkemysero johtuu pääosin siitä, että kanta-arvioon sisältyvän lähtöoletuksen mukaan ilvespentueita voi esiintyä 20 kilometrin välein toisistaan, kun havaintojen perusteella niitä voi olla tiheämmässä.

Tyypilliseen pieneen Etelä- ja Keski-Suomen kuntaan mahtuu kanta-arvion menetelmään sisältyvän oletuksen mukaan vain kaksi ilvespentuetta. Metsästäjien havaintojen mukaan pentueita voi yksittäisessä kunnan osassa ja jopa yhden suuremman metsästysseuran alueella olla useampia. Kanta-arviossa kuitenkin havainnot eri pentueista yhdistetään yhdeksi ja samaksi pentueeksi.

Metsästäjäliitto esittää, että ensi talvena riistantutkijat ja -viranomaiset toteuttavat yhdessä metsästäjien kanssa ilveksen kanta-arvion ”kalibroinnin” toteuttamalla useampia lumijälkilaskentoja eri puolilla Suomea. Laskentoja täydennettäisiin alueen riistakamerahavainnoilla pentueiden yksilöimiseksi, esittää Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Jaakko Silpola.

Luonnonvarakeskuksen 4.5.2023 julkistaman kanta-arvion mukaan koko maan ilveskanta on kasvanut vuoden aikana muutamalla sadalla ilveksellä. Ennen metsästyskautta 2023/2024 Suomessa arvioidaan olevan 2 390–2 575 yli vuoden ikäistä ilvestä, kun niiden määrä oli vuotta aiemmin 2 150–2 405.

Lisätietoja

Jaakko Silpola
Jaakko Silpola
toiminnanjohtaja, vt. viestintäpäällikkö
+358 50 406 4836