Euroopan metsästäjäjärjestö FACE yhdessä muiden Euroopan muiden maaseudun sidosryhmien kanssa on julkaissut yhteisen julkilausuman liittyen suurpetokonflikteihin. Mukana on mm. COPA-Cogeca eli Euroopan unionin maanviljelijäjärjestöt ja Euroopan unionin maanviljelijät, EU:n nuoret viljelijät ja Euroopan maanomistajajärjestö ELO.

Euroopan suuret maaseudun sidosryhmät huolissaan suurpetokonfliktien kasvusta

25.03.2022 08:11
Euroopan metsästäjäjärjestö FACE yhdessä muiden Euroopan muiden maaseudun sidosryhmien kanssa on julkaissut yhteisen julkilausuman liittyen suurpetokonflikteihin. Mukana on mm. COPA-Cogeca eli Euroopan unionin maanviljelijäjärjestöt ja Euroopan unionin maanviljelijät, EU:n nuoret viljelijät ja Euroopan maanomistajajärjestö ELO.

Euroopan metsästäjäjärjestö FACE kertoo tiedotteessaan, että suurpetojen puutteellisen kannanhoidon ja maaseudun toimijoiden vaatimusten laiminlyönnin vuoksi sosiaalinen sietokyky suurpetoja kohtaan on saavuttanut rajansa tai kärsinyt monilla Euroopan alueilla. Suurpetokantojen säilyminen vaatii sekä sosiaalista hyväksyntää että onnistunutta rinnakkaineloa. Tähän tarvitaan aktiivista suurpetojen kannanhoitoa. FACE edustaa Euroopan seitsemää miljoonaa metsästäjää ja sen tarkoitus on edistää kestävää metsästystä Euroopassa. Suomen Metsästäjäliitto edustaa Suomea FACEssa.

Julkilausumassa todetaan, että metsästäjät ovat olleet ja tulevat aina olemaan keskeisiä toimijoita suurpetojen suojelussa ja kannanhoidossa Euroopassa. Suurpetokonfliktien syyt ovat moninaisia, mutta yksi niistä on se, että suurpedon suojelussa ne maaseutujen tahot, joihin suurpedoilla on eniten vaikutusta, ovat jääneet päätöksenteon ulkopuolelle. Suurpetokonflikteja voidaan parhaiten vähentää, kun maanomistajat, tuottajat ja metsästäjät otetaan mukaan ratkomaan ongelmia. Tällä hetkellä susia suojellaan vain vähentämällä tai rajoittamalla suurpetojen kannanhoidollista metsästystä. Vaarana on, että tällä on negatiivinen vaikutus suurpetojen suojeluun.

Lue julkilausuma suomeksi täältä (PDF).