Euroopan parlamentissa äänestettiin koronakriisin varjolla esityksestä, joka olisi saattanut kieltää riistalihan myynnin Euroopassa. Esitys ei kuitenkaan mennyt äänestyksessä läpi, vaan parlamentti hylkäsi sen.

Euroopan parlamentti äänesti nurin riistalihan kauppaa koskevan kieltoesityksen

22.04.2020 08:29
Peuran maksaa pannulla
Euroopan parlamentissa äänestettiin koronakriisin varjolla esityksestä, joka olisi saattanut kieltää riistalihan myynnin Euroopassa. Esitys ei kuitenkaan mennyt äänestyksessä läpi, vaan parlamentti hylkäsi sen.

Euroopan parlamentti äänesti perjantaina 16. huhtikuuta esityksestä, jonka perusteella riistaeläintuotteiden kauppa olisi saattanut muuttua kielletyksi. Esityksessä oli myös muita kohtia, joka olisivat vaikuttaneet riistaeläinten kauppaan, kulutukseen ja hallussapitämiseen. Ehdotus olisi voinut haitata esimerkiksi hirven ja peuran lihan myyntiä. 

Ehdotuksella olisi voinut olla kauaskantoisia vaikutuksia metsästykseen ja luonnonsuojeluun Euroopassa ja maailmanlaajuisesti. Parlamentissa ehdotuksen teki Euroopan yhtynyt vasemmisto / Pohjoismaiden vihreä vasemmisto ja sen perusteena käytettiin riistaeläintuotteiden zoonoosiepidemioiden riskiä. Euroopan parlamentin selkeä enemmistö äänesti esityksen kuitenkin nurin.

Euroopan metsästäjäjärjestö FACEn mukaan tarvetta muutoksille ei EU:ssa tällä hetkellä ole, sillä riistaeläimiin liittyvä lainsäädäntö on jo tällä hetkellä hyvin säädeltyä. FACE oli yhteydessä europarlamentaarikkoihin ja kertoi ennen äänestystä kieltoesityksen taustat ja vaikutukset riistanlihan kaupalle.

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Jaakko Silpola, puh. 050 406 4836, etunimi.sukunimiatmetsastajaliitto.fi

FACEn uutinen aiheesta: https://www.face.eu/2020/04/failed-attempt-to-restrict-hunting-in-light-of-covid-19/