Euroopan komissio sai nuhteet oikeusasiamieheltä lyijyhaulien rajoitusasiassa | Suomen Metsästäjäliitto

Euroopan komissio sai nuhteet oikeusasiamieheltä lyijyhaulien rajoitusasiassa

11.01.2021 21:03

Toukokuussa moni poliitikko ilmaisi vakavan huolensa siitä, miten Euroopan komission Ympäristöasioiden pääosasto (DG Enviroment) käsitteli lyijyhaulien käytön rajoittamista kosteikoilla. Väitettiin, että ympäristönsuojelun pääosaston luonnonsuojeluyksikkö rikkoi sääntöjä rohkaisemalla Lintu- ja luontodirektiivien asiantuntijaryhmän (NADEG) kansallisia edustajia varmistamaan myönteinen äänestystulos REACH-komiteassa.

Myös Suomen Metsästäjäliitto uutisoi asiasta keväällä ja oli yhteydessä Suomen NADEG ja REACH -virkamiehiin sekä kirjoitti asiasta myös kotimaisille kansanedustajille sekä europarlamentaarikoille.

Tämä oli vakava väite hallinnollisesta epäkohdasta, sillä Euroopan unionin toiminta pitäisi perustua vahvoille demokratian, avoimuuden ja oikeusvaltion periaatteille.

Euroopan metsästäjien edunvalvontajärjestön (FACE) puheenjohtaja Torbjörn Larsson tapasi viime keväänä ympäristöstä, valtameristä ja kalastuksesta vastaavan komissaarin Virginijus Sinkevičiusin ja otti esiin Euroopan metsästysyhteisön huolen. Myös monet Euroopan parlamentin jäsenet ilmaisivat huolensa, mutta komissio kielsi väärinkäytökset.

Euroopan oikeusasiamiehelle tehty kantelu tuotti kuitenkin täysin erilaisen tuloksen. Joulukuussa oikeusasiamies linjasi seuraavasti: 

"… oikeusasiamies katsoo, että komission pyyntö ei ollut asianmukainen, kun se nimenomaisesti pyysi NADEGin jäseniä ottamaan yhteyttä kansallisiin viranomaisiinsa, jotta nämä edistäisivät myönteistä tulosta komission asetusehdotukseen. Asiantuntijaryhmiä koskevien sääntöjen mukaisesti niiden tehtävänä on antaa neuvoja ja asiantuntemusta komissiolle, mutta heidän roolinsa ei ulotu komiteoiden äänestystulokseen vaikuttamiseen."

FACEn puheenjohtajan näkemys tästä on selkeä: EU:n demokratia on pettänyt miljoonat Euroopan kansalaiset. Komissio on rikkonut menettelysääntöjä ja asianmukaista käytäntöä.

Torbjörn Larsson sanoi, että Euroopan parlamentin jäsenet reagoivat, mutta heidän tulisi olla paljon tiukempia tulevaisuudessa, kun esitetään näin vakavia väitteitä hallintoa kohtaan. Eurooppa on saanut selkeän vastauksen näihin väitteisiin ja luotan siihen, että tästä merkittävästä oikeusasiamiehen tuomiosta otetaan opiksi ja sillä on seurauksensa.