Euroopan parlamentti äänesti 13.12. EU:n pitkän aikavälin maaseutuvisiota koskevasta esityksestä. Euroopan maa-alasta yli 80 prosenttia on maaseutua. Esitykseen sisältyy riistanhoidon ja sen sosiaalisten, taloudellisten, kulttuuristen ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvien etujen merkityksen tärkeä tunnustaminen sekä keskeinen pyyntö suurpetokonfliktien vähentämisestä.

EU:n maaseutuvisiossa huomioitu myös suurpedot

20.12.2022 09:37
Euroopan parlamentti äänesti 13.12. EU:n pitkän aikavälin maaseutuvisiota koskevasta esityksestä. Euroopan maa-alasta yli 80 prosenttia on maaseutua. Esitykseen sisältyy riistanhoidon ja sen sosiaalisten, taloudellisten, kulttuuristen ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvien etujen merkityksen tärkeä tunnustaminen sekä keskeinen pyyntö suurpetokonfliktien vähentämisestä.

Metsästyksen osalta esityksessä korostetaan kestävän riistanhoidon sosiaalista, taloudellista, kulttuurista ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen liittyvää merkitystä maaseutualueiden tulevaisuuden kannalta. Tämä on merkittävä tunnustus eri puolilla Eurooppaa asuville 137 miljoonalle ihmiselle, joiden osuus Euroopan väestöstä on lähes 30 prosenttia. Metsästäjät osallistuvat maaseutualueita monipuolisesti hyödyttäviin suojeluhankkeisiin.

Maaseudun sidosryhmiin vaikuttavan ympäristöpolitiikan osalta esityksessä keskitytään myös maaseutuyhteisöjen suurpetokonfliktien lisääntymiseen. Äskettäin hyväksytyn Euroopan parlamentin esityksen ”Kotieläintuotannon ja suurpetojen suojelu Euroopassa” mukaisesti esityksessä muistutetaan ”komission velvollisuudesta arvioida edistymistä suojelun tason saavuttamisessa ja tarvittaessa muuttaa lajien suojeluasemaa, jos haluttu suojelun taso saavutetaan”.

The European Federation for Hunting and Conservation (FACE) puheenjohtaja Torbjörn Larsson toteaa, että esityksessä korostetaan erinomaisesti Euroopan maaseutualueiden tärkeimpiä haasteita ja painotetaan samalla eri puolilla Eurooppaa sijaitsevien maaseutualueiden monimuotoisuutta. Näistä haasteista keskeiseksi kysymykseksi on noussut rinnakkaiselo suurpetojen kanssa. Komission on nyt käsiteltävä luontodirektiivin 19 artiklan täytäntöönpanoa Euroopan parlamentin hiljattain esittämän pyynnön johdosta.

 

Kysyttävää? Älä epäröi ottaa yhteyttä!

Jaakko Silpola
Jaakko Silpola
toiminnanjohtaja, viestintäpäällikkö
+358 50 406 4836