Euroopan komission esitys metsästyksen ja kalastuksen yleisestä kiellosta uudessa tiukasti suojeltujen alueiden luokassa on katsottu perusteettomaksi toimenpiteeksi. Lopullinen asiakirja, josta metsästyskielto on poistettu, on julkaistu verkossa.

EU-komissio hyväksymässä metsästyksen suojelualueilla

07.12.2021 11:11
Euroopan komission esitys metsästyksen ja kalastuksen yleisestä kiellosta uudessa tiukasti suojeltujen alueiden luokassa on katsottu perusteettomaksi toimenpiteeksi. Lopullinen asiakirja, josta metsästyskielto on poistettu, on julkaistu verkossa.

Lue asiakirja lataamalla se täältä: https://circabc.europa.eu/ui/group/fcb355ee-7434-4448-a53d-5dc5d1dac678/library/9c141494-daea-4cb1-af79-addd46ef4b85/details

Esityksessä 10 % Eurooopan pinta-alasta halutaan suojella tiukasti, jotta luonnon monimuotoisuuden katoaminen voidaan pysäyttää. Euroopan komission ensimmäisessä luonnoksessa metsästys (ja kalastus) asetettiin samaan kategoriaan "kaivostoiminnan" kanssa. Luonnoksessa katsottiin, että nämä toimet eivät ole soveltuvia tiukasti suojelluille alueille.

“Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että uudessa esityksessä ei enää mainita metsästyskieltoa. Metsästäjäliitto ja FACE (Euroopan metsästäjäliitto, Face for Hunters) ovat vastustaneet aktiivisesti metsästyksen perusteetonta kieltämistä ja korostaneet, että metsästäjillä on keskeinen rooli suojelualueiden hoidossa. Metsästyksen kieltäminen suomalaisilla luonnonsuojelualueilla on perusteetonta, sillä metsästys on säädeltyä, tapahtuu kestävästi ja se lisää kiinnostusta ympäristön hyvinvointiin”, sanoo Metsästäjäliiton luonnon- ja riistanhoitopäällikkö Ere Grenfors.   

Biodiversiteettistrategian tavoitteena on säilyttää luonnon monimuotoisuus keskittyen erityisesti hiiltä sitoviin ekosysteemeihin, kuten turvemaihin ja vanhoihin metsiin. On hyvä, että EU:n politiikassa ei enää tarkastella ilmastonmuutosta ja biologisen monimuotoisuuden vähenemistä erillisinä elementteinä, vaan nähdään, että nämä kaksi liittyvät olennaisesti toisiinsa.

“Metsästys ei häiritse luontotyyppien luonnollisia prosesseja. Päinvastoin, metsästäjien tekemä työ on tärkeää suojelualueiden hoidossa ja se on avainasemassa juuri paikallisella tasolla. Tulee muistaa, että tavoitteet saavutetaan parhaiten ottamalla paikalliset ihmiset selkeästi mukaan alueiden suojeluun”, Grenfors sanoo.

Maailmanlaajuiset kokemukset suojelualueista ovat osoittaneet, että suojelun tiukkuuden taso ei ole avaintekijä luonnon monimuotoisuuden häviämisen pysäyttämisessä, vaan paikallisten ihmisten mukaan ottaminen. Metsästäjillä on tässä tärkeä rooli esimerkiksi pienpetojen pyytämisessä uhanalaisten lintujen pesimäalueilta.

Lisätietoja:
luonnon- ja riistanhoitopäällikkö Ere Grenfors, puh. 050 569 8916, etunimi.sukunimiatmetsastajaliitto.fi ()

www.biodiversitymanifesto.com