Vastuullinen metsästäjä harjoittelee radalla ennen uuden kauden alkamista. Tämän vaatii kuitenkin sitä, että ampumaratoja ei enää vähennetä Suomessa ja verkostoa tulee voida lisätä alueilla, joilla etäisyydet radalle ovat kasvaneet jo liian suuriksi.

Ampumaharjoittelu vaatii riittävästi ampumaratoja

19.05.2022 10:00
Vastuullinen metsästäjä harjoittelee radalla ennen uuden kauden alkamista. Tämän vaatii kuitenkin sitä, että ampumaratoja ei enää vähennetä Suomessa ja verkostoa tulee voida lisätä alueilla, joilla etäisyydet radalle ovat kasvaneet jo liian suuriksi.

Aseen hallussapitoluvan haltijoita on Suomessa arviolta noin 670 000 ja lupia yhteensä yli 1,5 miljoonaa eli joka 8. suomalainen harrastaa ammuntaa. Ampumaratoja käyttävät metsästäjien lisäksi ampumaurheilijat, metsästäjät, virkistysampujat, muut ampumista harrastavat, varusmiehet, reserviläiset, maanpuolustuskoulutus sekä muut ammatissaan ampumataitoa tarvitsevat, kuten tullin, puolustusvoimien, rajavartioston, lentopaikkojen ja vankeinhoitolaitosten henkilökunta.

”Harjoittelu on kaikenlaisen ammunnan kulmakivi. Harjoittelua on vaikea tehdä ilman riittävää ja laadukasta rataverkostoa. Tällaisena aikoina on erityisen tärkeää huomata ratojen merkitys myös Suomen turvallisuudelle. Tarvitaan suunnitelmallista ja pitkäjänteistä työtä eri puolilla, niin lainsäädännön kuin käytännönkin tasolla”, Metsästäjäliiton metsästysampumapäällikkö Jussi Partanen sanoo.

Ammunta on monelle tärkeä harrastus ja elämäntapa. Metsästäjien lisäksi samoja ampumaratoja käyttävät myös monet viranomaiset, reserviläiset ja ampumaurheilijat. Ratoja tarvitaan, jotta ampumaharjoittelua voidaan tehdä hyvissä olosuhteissa ja turvallisesti.  Ampumaratojen toimintalupien saamisessa on suuria eroja ja on alueita, joissa lupien saanti on todella vaikeaa ja hidasta. Ampumaratojen väheneminen on aiheuttanut Metsästäjäliitossakin suurta huolta.

”Ampumaratojen määrä on vähentynyt dramaattisesti viimeisen parinkymmenen vuoden aikana ja niitä on enää toiminnassa vain noin 650. Taloudellisten resurssien niukkuuden lisäksi haasteita on siinä, että eri kunnissa ampumaratalupia käsitellään erilaisilla säännöillä ja ympäristöministeriön ohjeita sekä lainsäädäntöä sovelletaan hyvinkin kirjavasti”, Jussi Partanen kuvailee nykytilannetta.

Ympäristölupahanke kohentaa tilannetta

Suomen Metsästäjäliitto on mukana maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa ampumaratojen ympäristölupahankkeessa. Hankkeen tavoitteena on saada ympäristölupa vähintään 150 ampumaradalle, joilla toistaiseksi voimassa olevaa ympäristölupaa ei vielä ole. Vain tällä tavoin voidaan estää nykyisen rataverkoston ympäristölupasyistä johtuva harveneminen ja turvata turvalliset ja ympäristöystävälliset harjoitteluolosuhteet joka puolella Suomea niin metsästäjille kuin muillekin ampumataitoa tarvitseville.

Hanke yrittää varmistaa sitä, että nykyisestä kriisitilanteesta päästään suunnitelmalliseen ja järjestelmälliseen etenemiseen, turvataan rataverkoston kriittinen kattavuus valtakunnallisesti. Näin pystytään varmistamaan valtakunnallisesti kohtuullinen tilanne siten, että joka puolella Suomea harrastajalla olisi järkevä etäisyys lähimmälle ampumaradalle.

Ympäristölupahanke tosin ei yksin riitä, vaan tarvitaan myös lainsäädännön päivittämistä ja selkeyttämistä objektiivisuuden lisäämiseksi sekä ympäristöviranomaisten kouluttamista osaamistason parantamiseksi ja yhtenäistämiseksi.

Some-kampanja käynnissä

Metsästäjäliitto ja Suomen Ampumaurheiluliitto kannustavat ihmisiä tuomaan somessa esille harrastuksensa. Joka kahdeksas suomalainen harrastaa metsästystä ja siksi ampumarataverkoston säilyminen on meille monelle tärkeää. Nostetaan asiaa yhdessä esille!